Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Kısa vadeli dış borç stoğu, mart ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 2,4 azalarak 129,7 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı mart ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

2015 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoğu, 2014 yıl sonuna göre yüzde 2,4 azalışla 129,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu yüzde 0,7 azalarak 95,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu yüzde 6,7 azalarak 34,2 milyar dolar oldu.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 8,2 azalışla 44,2 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 2,7 azalışla 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 20 artışla 25,3 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 4,1 azalarak 12,9 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 7,9 azalışla 25,6 milyar dolara düştü.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,7 artarak 18,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3 azalarak 111,3 milyar dolara geriledi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,2 düzeyinde azalarak 82,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,3 azalışla 42,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2014 yılı sonunda 4,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2015 Mart sonu itibarıyla 4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 319 milyon dolar oldu.

Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoğunun döviz kompozisyonu yüzde 55'i dolar, yüzde 29,7'si avro, yüzde 12,7'si TL ve yüzde 2,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2015 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu, 164,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stoğun 28,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından meydana geldi.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 13,7, Merkez Bankası'nın yüzde 0,7, özel sektörün ise yüzde 85,6 paya sahip olduğu gözlendi.


AA