Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Finansal kesim dışındaki firmaların nisan ayında net Döviz pozisyon açığı 1 milyar 26 milyon dolar artarak 175 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 nisan dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Nisan ayında bir önceki aya göre, varlıklar 3 milyar 628 milyon dolar, yükümlülükler 4 milyar 654 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise 175 milyar 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya göre 1 milyar 26 milyon dolar artış gösterdi.

Varlıklar dağılımı incelendiğinde; nisanda bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 271 milyon dolar, 271 milyon dolar ve 1 milyar 100 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 3 milyar 628 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar 116 milyon dolar, 1 milyar 270 milyon dolar ve 268 milyon dolar yükseldi. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 654 milyon dolar arttı.

Nisan 2015 döneminde kısa vadeli varlıklar 82 milyar 489 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 88 milyar 223 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon açığı ise 5 milyar 734 milyon dolar gerçekleşerek bir önceki aya göre 2 milyar 893 milyon dolar daha az açık verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde oldu.

AA