Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Aracı kurumların bu yılın ilk çeyreğinde toplam varlıkları 15,4 milyar lira, özkaynağı da 3,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde aracı kurumların pay senedi işlemleri yüzde 50 artarak 587 milyar liraya, foreks hacmi de yüzde 116 yükselerek 3,4 trilyon liraya ulaştı. Bu işlemlerin yüzde 53'ünü işlem hacmi en yüksek on aracı kurum gerçekleştirirken, işlemlerin dörtte biri internet üzerinden yapıldı.

Aynı dönemde, 66 aracı kurum vadeli işlemlerde 277 milyar liralık işlem hacmine ulaşırken, yabancı yatırımcıların bu üründeki payı 4 puan artışla yüzde 28'e yükseldi. Aracı kurumların istihdam ettiği kişi sayısı daha az tecrübeli ve genç çalışanların iş gücüne dâhil olmasıyla 5 bin 843'e çıkarken, sektörün genel eğitim seviyesi arttı. Yaratılan ek istihdam kaldıraçlı işlemlerde uzmanlaşan kurumların yurtiçi satış departmanlarında yoğunlaştı.

Aracı kurumların karı iki buçuk katına çıktı

2015 yılının ilk çeyreği itibarıyla aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 15,4 milyar liraya, özkaynakları da 3,7 milyar liraya yükseldi. Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri, pay senedi işlemleri ve kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin etkisiyle yüzde 66 artarak 374 milyon liraya ulaştı.

Kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, türev işlemlerin katkısıyla üç katına çıkarak 62 milyon lirayı buldu. Toplam giderler ise yüzde 19 artışla 383 milyon lira oldu. Bu tutarın yarısını oluşturan personel giderlerindeki yükseliş yüzde 13'te kaldı.

Sektörün net dönem karı 2,5 kat artışla 245 milyon lira olarak kaydedildi. Analize dahil edilen 85 kurumdan 59'u kar, 26'sı zarar etti.

AA