Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Türkiye'de işsizlik oranı, Nisan'da bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 9.6 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 3 milyon 69 kişiden 2 milyon 821 bin kişiye düştü.

Bloomberg'imn anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, işsizlik oranının yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı Nisan ayına ilişkin "işgücü istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, işsizlik oranı, Nisan'da bir önceki aya göre 1 puan azaldı ve yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 3 milyon 69 binden 2 milyon 821 bin kişiye geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre ise 242 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 0.6 puanlık artış gösterdi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0.8 puanlık artışla yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.5 puanlık artışla yüzde 17 olurken, bu oran 15-64 yaş grubunda 0.7 puanlık artışla yüzde 9.8 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Nisan'da, geçen yılın aynı ayına göre 444 bin kişi artarak 26 milyon 638 bin, istihdam oranı ise 0.1 puanlık artışla yüzde 46.2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27.8 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 67 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 511 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20.7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 7.2'si inşaat, yüzde 52.1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.6, sanayi sektörünün payı 0.5, inşaat sektörünün payı ise 0.1 puan azaldı.


Türkiye genelinde Nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:


Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin kişi) 57.679 28.486 29.193
İşgücü (bin kişi) 29.459 20.283 9.176
İstihdam (bin kişi) 26.638 18.520 8.118
Tarım (bin kişi) 5.511 2.941 2.570
Tarım dışı (bin kişi) 21.127 15.579 5.548
İşsiz (bin kişi) 2.821 1.762 1.058
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.220 8.204 20.016
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 51,1 71,2 31,4
İstihdam oranı (yüzde) 46,2 65 27,8
İşsizlik oranı (yüzde) 9,6 8,7 11,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 11,6 9,9 15,9
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 55,8 76,5 34,9
İstihdam (yüzde) 50,3 69,8 30,8
İşsizlik oranı (yüzde) 9,8 8,8 11,8
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 11,6 9,9 16
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 17 15 20,5

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, Nisanda bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüzde 9.9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılının Nisan ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, işgücü nüfusu 29 milyon 459 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 55,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 76.5, kadınlarda ise yüzde 34.9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı, bir önceki döneme göre 101 bin kişi artarak 26 milyon 518 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 46 olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında Nisanda, bir önceki döneme göre 34 bin kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 9.9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı, bir önceki döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 51 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 93 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın Nisan ayına göre 1.5 puan azalarak yüzde 33.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, tarım sektöründe yüzde 80.9, tarım dışı sektörlerde yüzde 20.9 oldu.

- Ücretli veya yevmiyeli sayısı 17 milyon 758 bin-

İstihdam edilen 26 milyon 638 bin kişinin 17 milyon 758 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66.7'ye karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 563 binini (yüzde 17.1) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 158 binini (yüzde 11.9) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 159 binini (yüzde 4.4) işverenler oluşturdu.

TÜİK'in verilerine göre 2010-2015 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:


2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2
Mart
12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9
9,9