Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Üçüncü kurtarma paketinin Yunanistan’a verilebilmesi için vergilerin artırılması, emeklilik sisteminde yeni kesintilere gidilmesi ve kamu harcamalarının kısılmasını öngören yasa paketinin Çarşamba günü itibarıyla parlamentodan geçmesi gerekiyor. Oylama, yerel saat ile 22:00’da başlayacak.

Yunanistan’ın iflastan kurutulabilmesi için gelecek üç yıl içinde 86 milyar euroya ihtiyacı olacak. Ülkeyi üçüncü kez iflastan kurtarmak ve Euro Bölgesi’nden ayrılmasını engellemek için Euro Grubu liderleri, Başbakan Alexis Tsipras’la sert bir reform ve tasarruf programı üzerinde uzlaştı.

Müzakerelerin başlayabilmesi için ilk etapta kabul edilmesi gereken önlemler, katma değer vergisinden elde edilen gelirlerin artırılması, emeklilik sisteminde reformun başlatılması, ulusal istatistik kurumuna bağımsızlık kazandırılması ve tasarruf hedeflerinden uzaklaşılması halinde otomatik harcama kesintilerinin devreye girmesi.

Bu önlemlerin Yunan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin ardından uluslararası kreditörler (Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği Komisyonu) 3 yıllık yardım programının ayrıntılarını müzakere etmeye başlayacak. Uzlaşma sağlandığı takdirde, yeni tasarruf önlemleri devreye girecek.

BBC’nin derlemesine göre oylamaya sunulacak maddeler şöyle sıralanıyor:

– 22 Temmuz’a kadar Avrupa Birliği’nin bankaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yönergesinin hayata geçirilmesi,

– Dava sürelerinin kısalması ve maliyetlerin düşürülmesi için yargı reformunun hayata geçirilmesi,

– Ekim ayına kadar emeklilik reformunun hayata geçirilmesi ve kademeli olarak emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesi,

– Enerji sektöründe özelleştirme veya özelleştirmeye denk önlemlerin yürürlüğe girmesi, – İstihdam piyasasında reformların sürdürülmesi,

– Mali piyasalarda reform yapılması,

– Devlet varlıklarının satışıyla 50 milyar euroluk bir fon yaratılması ve bu fonun denetiminin AB’ye devredilmesi. Elde edilen mali kaynağın yarısının bankaların sermaye yapısının düzeltilmesine ve 12,5’er milyonluk iki kalemin de borçların geri ödenmesi ile doğrudan yatırımlara ayrılması,

– İdari birimlerin modernleştirilmesi, güçlendirilmesi, siyasetten arındırılması.

– Troyka adı verilen uluslararası alacaklıların ülkeye girişine yeniden izin verilmesi, temsilcilerinin bakanlıklara girişinin güvence altına alınması, ilgili yasa tasarılarının mecliste tartışılmadan önce bu temsilcilerin onayına sunulması.

– Uluslararası alacaklıların onayı olmaksızın çıkarılan yasaların ya geri alınması veya oluşan maliyetin diğer önlemlerle ikame edilmesi.