Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye'nin siyasi risk algılamalarındaki bozulmaların piyasalar üzerinde yarattığı negatif etkilerin şimdilik sınırlı kaldığını ifade etti.

Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada, kur, enflasyon ve faiz yükselişlerinin kamu dengelerini bozucu sonuçlar üretmesini beklemediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin uzun vadeli görünümünün barındırdığı potansiyel ve fırsat beklentileri ve mevcut yüksek siyasi tansiyonun piyasalar tarafından giderek kanıksanmasının, Türkiye siyasi risk algılamalarındaki bozulmanın piyasalar üzerinde yaratması beklenen negatif etkileri sınırladığını aktaran Ökmen, ancak, piyasaların dayanma ve absorbe etme gücünün de giderek zayıfladığını öne sürdü.

Türkiye'de kur, enflasyon ve faiz yükselişlerinin kamu dengelerini bozucu sonuçlar üretmesini beklemediklerini vurgulayan Ökmen, "Parlamento seçim sonuçları çoğulcu ve dengeli bir meclis kurulması olanağını ortaya çıkarmış olmasına rağmen ülke yönetiminin geçiş iktidarının kontrolünde belirsiz bir tarihe kadar devam ettiriliyor olması, Türkiye'nin demokrasi ve uzlaşı dinamiklerini daha da zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ökmen, şunları kaydetti:

"Geçiş sürecinden sorumlu mevcut iktidar tarafından uzun süredir devam eden 'iç çatışmasızlık hali' sonlandırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke kategorisine taşıyan önemli nedenlerden birisi zayıflatılmıştır. Seçmen tercihlerini etkileme açısından Türkiye koşullarında hiç bir değişiklik olmamasına rağmen yeniden seçime gidilmesi Türkiye'nin zaman kaybı olacaktır."

Özerk kurumları etkin ve bağımsız olmayan Türkiye'nin uzun süre geçici ve yetkisiz hükumetlerle yönetilmeye devam edilmesi stratejik zafiyet yaratacak, Türkiye'nin en az 2 yıllık görünümü zayıflayacaktır. Ekonomide ve bürokraside durmuş olan ve seçimlerden sonra da beklendiği gibi önü açılmayan karar alma mekanizmaları önemli risk oluşuruyor."

Ekonomik ve güvenlik riskleri karşılıklı olarak birbirini beslemekte, ağırlaşan bölüşüm sorunlarının ve rant ekonomisinin yarattığı sosyal problemlerin çoğaldığını belirten Ökmen, diğer taraftan komşu ülkelere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik ihracat kanallarının zayıfladığını, başka pazarlara kayma olanağının da bulunmadığını aktardı.

AA