Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türtkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yıllık çekirdek enflasyon göstergeleri eğiliminde bir miktar iyileşme olduğunu belirtti.

Banka, "Kırmızı et fiyatında yükseliş sürüyor, beyaz ette yüksek oranlı artış gerçekleşti. Temmuz'da işlenmiş gıda fiyatlarındaki yavaşlama eğilimi sürdü. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ile enerji fiyatları geriledi" değerlendirmesi yaptı.

Raporda şu açıklamalar yer aldı:

"Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0,09 oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 6,81’e düşmüştür. Bu dönemde taze meyve sebze fiyatlarındaki düzeltme eğilimi devam etmiştir. Buna karşılık kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi gıda ve yemek hizmetleri fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Sonuç olarak gıda grubu yıllık enflasyonu bir önceki aya kıyasla yatay seyretmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin belirginleşmesiyle birlikte enerji grubunda yıllık enflasyon düşmüştür. Bu dönemde döviz kuru etkilerine bağlı olarak temel mal grubu enflasyonu sınırlı bir oranda yükselirken hizmet enflasyonu gerilemiştir. Bu doğrultuda, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminde bir miktar iyileşme gözlenmiştir

Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0,09 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,39 puan düşerek yüzde 6,81 olmuştur. Bu dönemde ÖKTG-H ve ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranları da yaklaşık 0,2puan gerileyerek sırasıyla yüzde 7,60 ve yüzde 7,31 olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, Temmuz ayında enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 0,16 ve 0,09 puan azalmıştır. Hizmet grubunun katkısında 0,11 puanlıkgerileme gözlenmiş olsa da mevcut durumda 2,49 puan ile yıllık tüketici enflasyonuna en belirgin katkı bu gruptan gelmektedir. Temel mal ve gıda gruplarının katkılarında ise belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimleriincelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde bir önceki aya göre iyileşme gözlenmiştir. Bu iyileşmede hizmet ve temel mal gruplarının her ikisi de belirleyici olmuştur.

Temmuz ayında hizmet fiyatları yüzde 0,80 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 8,42’ye gerilemiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon kira ve lokanta-otel grubunda yükselirken haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde baz etkisiyle gerilemiştir. Kırmızı et fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürmesine bağlı olarak lokanta-otel grubundaki yüksek oranlı fiyat artışları Temmuz ayında da sürmüş ve bu grupta yıllık enflasyon yüzde 13,80’e yükselmiştir. Ayrıca bu dönemde kira ve diğer hizmet gruplarında da aylık artışlar nispeten yüksek seyretmeye devam etmiştir."