Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yenilenebilir enerji ekipmanı üretiminin teşvik edilmesiyle, elektrik üretimi yatırımlarının artacağını bildirdi.

Zeybekci yaptığı yazılı açıklamayla, yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımlarının öncelikli yatırım konuları arasına alındığı hatırlattı.

Türkiye'nin elektrik enerjisi tüketiminin son yıllarda hızla arttığını belirten Zeybekci, söz konusu tüketimin gelecekte daha artacağına dikkati çekti.

Bu noktada arz güvenliği ve ithalat bağımlılığının azaltılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bunun gerçekleştirilmesi için de teşvik sistemimizde enerji yatırımlarına ve ekipman üretimine yönelik destekler uygulamaktayız. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji için gerekli olan ekipman yatırımlarına yönelik yeni bir düzenlemeyi uygulamaya koyduk.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren son mevzuat düzenlemesi ile yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Türkiye elektrik talep tahminlerine yönelik yapılan projeksiyonlara göre, 2023 yılında Türkiye'nin elektrik talebinin 440 teravat saate (TWh) ulaşması beklenmektedir. Bu talebi karşılamak içinse ülkemizin 2013-2023 döneminde ekipman yatırımları dahil olmak üzere yaklaşık 130 milyar dolar tutarında yatırım ihtiyacı bulunduğu öngörülüyor."

"Gereken düzenlemelerin yapılmasını öngörüyoruz"

Zeybekci, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından zengin bir ülke olduğunun altını çizerek, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının yüzde 30 olması, hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması, rüzgar enerjisine dayalı kurulu gücün 20 bin megavata ulaşması, 600 megavatlık jeotermal potansiyelin tümünün işletmeye girmesi ve güneş ile diğer yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanımı için gereken düzenlemelerin yapılmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, bu alanda yapılacak 130 milyar dolarlık yatırımın hangi alanlara olacağı noktasında ise şu bilgileri verdi:

"Yenilenebilir enerji alanında 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için yapılan projeksiyonlarda ekipman yatırımları dahil olmak üzere toplam 130 milyar dolarlık yatırım ihtiyacının 33 milyar dolarının hidroelektrik enerjisi, 30 milyar dolarının ise rüzgar ve güneş enerjisi alanında yapılması öngörülüyor. Ayrıca, bu projeksiyon kapsamında 2010-2030 yılları arasında ülkemizde enerji yatırımı ihtiyacının yenilenebilir enerji dahil 225-280 milyar dolar olduğu, bu tutarın da yaklaşık 135-168 milyar dolarının ekipman ihtiyacı olduğu öngörülüyor."

"Bir taşla birden fazla kuş avlayacağız"

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde yerli üretiminin büyük önem taşıdığının altını çizen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu düzenleme ile yenilenebilir enerji üretimine yönelik ekipman imalatı yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alınmış olup, söz konusu yatırımlar 5. Bölge destek oran ve sürelerinden yararlandırılacak. Söz konusu yatırımların 5. Bölge desteklerinden yararlandırılması ile birlikte bu alanda yapılan ithalatımız azalacak, cari açığımızın da azalmasına katkıda bulunulacak. Türkiye'nin zengin yenilenebilir enerji kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Türkiye'nin enerji talebi her yıl yüzde 7 artmaktadır. Büyüyen ekonomi ile birlikte bu talebin karşılanabilmesi için yeni ve sürdürülebilir enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu düzenleme ile Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yatırımları artacaktır. Bu destek sistemi ile 'bir taşla birden fazla kuş avlayacağız'. Türkiye'nin enerji ihtiyacının bir kısmının giderilmesini sağlayacağız, gerçekleştirilen yatırımlarla istihdamı artırıp, bu alanlarda ithalatın önüne geçerek, cari açığımızın azalmasına katkıda bulunacağız. Düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum."