Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Bu yılın kasım ayında reel kesim güven endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 4,7 puanlık artışla 105,2'ye çıktı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 75,9'a çıktı.

Reel kesim güven endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 6,6 puan artarak 110,3 puan seviyesinde gerçekleşti.

- Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 8,1

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. İhracat ve iç piyasa sipariş miktarlarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlenerek devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentileri kuvvetlenerek devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise güçlenerek sürdüğü değerlendirildi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,6'ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,6'ya geriledi.