Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2015'te 2 milyar 105 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 34 milyar 741 milyon dolara indi. Bloomberg'in anketine katılan ekonistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari açığın 2.00 milyar dolar seviyesinde çıkması bekleniyordu. Ekm ayı açığı 0.13 milyar dolardan 0.14 milyar doalra revize edildi.

Net hata noksa girişleri ikse 2015 yılının ilk 11 ayında 11.9 milyar dolar ile rekor kırdı. Önceki yılın aynı döneminde bu tutar 7.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişri.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2015 ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2015'te cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 689 milyon dolar azalışla 2 milyar 105 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 34 milyar 741 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 623 milyon dolar azalarak 2 milyar 953 milyon dolara düşmesi etkili oldu. Öte yandan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 159 milyon dolar artarak 1 milyar 484 milyon dolara yükseldi.

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın Kasım ayında 1 milyar 968 milyon dolar, 2015'in Kasım ayında ise 132 milyon dolar net ithalat gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2014 yılının aynı ayına göre 176 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 179 milyon dolara geriledi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 75 milyon dolar artarak 628 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Kasım 2015'te 92 milyon dolar oldu.

Buna göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 92 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 3 milyar 76 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 57 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 102 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler 4 milyar 674 milyon doları tutarında oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 907 milyon dolar azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 354 milyon doları tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 43 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, bankacılık sektörü ve diğer sektörler sırasıyla 188 milyon dolar ve 1 milyar 307 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Bankalar, Kasım 2015'te kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun vadeli kredilerde net kullanıcı oldu.

Resmi rezervler 212 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:

  (Milyon Dolar) 2014 Ocak-Kasım 2015 Kasım 2015 Ocak-Kasım
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -39.622 -2.105 -27.837
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -40.619 -2.188 -28.699
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -32.282 -1.469 -19.139
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -56.743 -2.953 -42.693
  Toplam Mal İhracatı 154.846 12.466 139.864
  Toplam Mal İthalatı 211.589 15.419 182.557
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -53.598 -2.833 -47.018
2. Net Transit Ticaret Geliri 184 12 79
3. Parasal Olmayan Altın -3.329 -132 4.246
B. HİZMETLER DENGESİ 24.461 1.484 23.554
1. İşlem Gören Mallar 66 4 59
3. Taşımacılık 3.948 457 5.801
4. Seyahat 23.568 1.179 20.835
5. İnşaat Hizmetleri 986 24 305
6. Sigorta Hizmetleri -462 -3 -332
7. Finansal Hizmetler -923 -91 -973
8. Diğer Ticari Hizmetler -1.845 -86 -1.348
9. Resmi Hizmetler -1.287 -79 -1.268
10. Diğer Hizmetler 630 103 756
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -8.337 -719 -9.560
1. Ücret Ödemeleri -806 -91 -955
2. Yatırım Geliri -7.531 -628 -8.605
2.1. Doğrudan Yatırım -2.113 -215 -3.202
2.2. Portföy Yatırımları -1.877 -120 -2.413
2.3. Diğer Yatırımlar -3.541 -293 -2.990
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 997 83 862
II - SERMAYE HESABI -69 0 -6
III - FİNANS HESABI -35.190 -1.902 -15.935
1. Doğrudan Yatırımlar -4.805 -92 -9.188
1.1. Net Varlık Edinimi 6.657 590 4.928
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 11.462 682 14.116
2. Portföy Yatırımları -18.958 3.076 14.783
2.1. Net Varlık Edinimi 1.603 1.396 6.937
3. Diğer Yatırımlar -16.595 -4.674 -16.346
3.1. Efektif ve Mevduatlar -1.545 -2.416 -359
3.1.1. Net Varlık Edinimi -26 -1.995 12.435
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.519 421 12.794
3.2. Krediler -13.632 -1.393 -14.522
3.2.1. Net Varlık Edinimi 2.051 59 525
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 15.683 1.452 15.047
3.3. Ticari Krediler -949 -868 -1.206
3.3.1. Net Varlık Edinimi -420 -657 -395
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 529 211 811
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -469 3 -259
3.4.1. Net Varlık Edinimi -12 5 6
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 457 2 265
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 5.168 -212 -5.184
IV - NET HATA NOKSAN 4.501 203 11.908