Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL
Uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 gerileyerek 682 milyon dolar oldu.

Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılının kasım ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, geçen yılın kasım ayında Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, 2015 Ekim ve 2014 Kasım dönemlerine göre yüzde 17,6 azalarak 828 milyon dolardan 682 milyon dolara geriledi.

2015 Ocak-Kasım döneminde ise uluslararası net doğrudan yatırım girişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artışla 14 milyar 116 milyon dolar oldu.

Geçen yılın kasım ayında 312 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 243 milyon dolarlık bölümünü Avrupa Birliği (AB) kaynaklı sermayeler oluşturdu.

2015'in 11 ayında toplam 9 milyar 972 milyon dolar olan sermaye girişinin, 3 milyar 601 milyon doları imalat sanayi, 3 milyar 380 milyon doları da mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektörlerinden kaynaklandı. Geçen yılın ocak-kasım döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 56'sı AB ülkeleri, yüzde 20'si ise Asya ülkeleri kaynaklı oldu.

- Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı

Geçen yılın kasım ayında 330 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 19 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

2015 Kasım sonu itibarıyla 4 bin 447 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 185 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu. Geçen yılın 11 ayında 4 bin 632 şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.

Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 147 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 59'u toptan ve perakende ticaret, 21'i ise imalat sektöründe faaliyette bulundu.

Geçen yılın 11 ayında kurulan 4 bin 632 uluslararası sermayeli şirketin, 2 bin 455'inin Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, bin 94'ünün AB ülkeleri, 302'sinin ise diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketler olduğu kaydedildi.

Verilere göre, 2015 Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 40 bin 254'e ulaştı. 6 bin 466 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 46 bin 720 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Bu şirketlerin 16 bin 863'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü 7 bin 518 ile gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve 6 bin 115 ile imalat sanayi takip ediyor. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 677'si kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü üzerine çalışırken, bunu 594 şirket ile tekstil ürünleri imalatı, 562 şirket ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izledi.

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında, AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 20 bin 523 ile birinci sırada bulunduğu görüldü. Bunların içinde Almanya 6 bin 445 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 2 bin 900 şirketle İngiltere ve 2 bin 570 şirketle Hollanda takip etti.

Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 28 bin 86 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 706 şirketle Antalya, 2 bin 671 şirketle Ankara ve 2 bin 229 şirketle İzmir izledi.

İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler başta toptan ve perakende ticaret (10 bin 845) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (4 bin 673) ve imalat sanayi (3 bin 689) sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

- 2015 Kasım'da 22 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2015 Kasım'da yatırım teşvik belgesi düzenlenen 22 proje kapsamında yaklaşık 161,5 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece 2015 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 207'ye, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 13 milyar 180,5 milyon dolara ulaştı. 207 yatırım teşvik belgelerinin 136'sı imalat, 42'si hizmetler, 19'u elektrik, gaz ve su, 7'si madencilik ve taş ocakçılığı, 3'ü tarım ve ormancılık sektörleri ile ilgili düzenlendi.
 
AA