Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Avrupa Bankaları: Yönetici Öncelikleri  - European Banks: C-suite Priorities - Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Avrupa’nın en büyük bankaları arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre; yeni regülasyonların uygulamaya geçirileceği bir döneme girilmesi ile birlikte yeni dönem ve riskler ile ilgili konular Avrupalı banka yöneticilerinin gündemindeki ağırlığını koruyor. Banka yöneticilerinin katıldığı araştırmada sermaye, risk yönetimi ve itibar riskinin yönetici gündeminde uzun vadeli stratejik büyüme konularından daha büyük yer işgal ettiği ortaya çıktı. Yeni pazarlara açılma, bankacılık sektörü dışında satın alma ve ortaklık girişimleri gibi konuların geri plana düştüğü görüldü.

EY araştırmasına göre, bankacılık sektöründeki dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle dijital konular, siber güvenlik ve mevzuata uygunluk gibi gündem maddeleri bir arada tartışılmaya başlandı. İş dünyasının gittikçe karmaşıklaşan yapısı, banka yöneticilerinin rollerinin değişmesine neden oldu. Banka yöneticilerinin bazı görevleri daha fazla ağırlık kazanırken, yönetim kurulu düzeyinde temsiliyetleri ön plana çıktı. Öte yandan denetim komitelerinin sektördeki dönüşümün hızına uyum sağlamak adına gündemlerini genişlettiği gözlendi. Operasyon, risk, kontrol ve teknoloji gibi konulara gündemlerinde yer vermeye başlayarak, geleneksel sınırların dışına çıkan denetim komitelerinin günümüzün hızlı iş akışını yakalayabilmek için zaman kısıtlarına uyması ve teknik yeterliliğe sahip olması önem arz ediyor.

Dönüşüm geçiren bir sektör: Bankacılık

Araştırmaya göre bankacılığın sürdürülebilirliğinde 7 unsur ön plana çıkıyor; sermaye, maliyet, işletme modelleri, yönetim, kültür, dengeleme ve yönlendirme. Regülasyon reformlarının uygulamaya geçileceği bir döneme girilmesi ile birlikte mevzuata uygunluk konularının banka yöneticilerinin gündemindeki yeri genişliyor.

Regülasyonlarla ilgili reform gündemi bankacılık sektörü genelinde değişimin itici gücü haline gelirken, hissedar baskıları maliyet ve getirileri ön plana çıkarıyor. İşletme modelleri ise teknoloji ile birlikte yeniden şekilleniyor. Maliyetleri düşürme, operasyonel verimliliği ve getirileri artırma ihtiyacı ile birlikte Avrupa bankaları gündemlerini yeniden şekillendirmeye çabalasa da bu dönüşümün hızı ve kapsamı farklılık gösteriyor.

Bankacılıkla ilgili Avrupa Birliği’nde (AB) yayımlanan düzenlemelerin aynı zaman diliminde Türkiye’de de yürürlüğe girmesinin beklendiğine dikkat çeken EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ve Finansal Hizmetler Sektör Lideri Selim Elhadef, “Türk banka yöneticilerinin gündeminde risk ve regülasyonlar en üst sıralarda yer alıyor. Ancak bununla birlikte karlılığın iyileştirilmesi konusu da gündemlerde çok önemli bir yer tutuyor” dedi.

Türk bankalarının mevcut pazar koşullarında hem yeni düzenlemelere uyum sağlaması hem de hissedar baskılarını karşılaması gerektiğini ifade eden Elhadef şunları söyledi: “Banka yöneticileri bir yandan düzenlemelere tam uyum sağlayıp risklerini, sermayelerini ve likiditelerini  yönetmeye çalışırken, diğer yandan artan hissedar baskılarını karşılayabilmek için gelir arttırıcı yeni hizmet alanlarına yönelmek, faaliyetlerini daha verimli yürütecek iş modelleri geliştirmek ve dijital alana yatırım yapmak durumunda.”