Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, (TMSF) 28 Ocak'ta Hazine'ye 30 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş 28 Ocak 2016 tarihinde Hazine'ye 30 milyon dolarlık ödeme yaptı.

Açıklamada,TMSF'nin Hazine'ye 2016 yılında ilk ödemesini gerçekleştirdiği belirtilirken şimdiye kadar yapılan toplam ödeme tutarının 12 milyar 3 milyon dolara yükseldiği ifade edildi.

TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş.

 

AA