Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kamuda istihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 528 bine ulaştı. Çeşitli istihdam türlerinde kamuda çalışanlara geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi eklendi.

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve sunulan hizmetlerinin kalitesini artırılmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda kamuda istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl arttı.

Kamuda 2014'te 3 milyon 440 bin 39 kişi çalışırken, bu sayı geçen yıl 3 milyon 528 bin 58'e çıktı. Kamuda istihdam edilenlerin sayısında geçen yıl 88 bin 19 artış oldu.

İstihdam türlerine göre dağılıma bakıldığında kamuda çalışanlar arasında en geniş kesimi kadrolu personel olarak görev yapanlar oluşturuyor. Kadrolu personel olarak hizmet verenlerin sayısı 2 milyon 894 bin 91'i buluyor. Kamuda çalışanlar arasında kadrolu personelin oranı yüzde 82'ye karşılık geliyor. Ayrıca geçen yıl kamudaki kadrolu personel sayısında yaklaşık 68 bin kişilik artış kaydedildi.

Kamudaki istihdamda ikinci sırayı sürekli işçilik aldı. Sürekli işçi olarak kamuda 2014'te 343 bin 706 kişi görev yaparken, bu sayı geçen yıl 328 bin 701'e geriledi. Kamudaki sürekli işçi sayısı geçen yıl 15 bin 5 azaldı.

Sözleşmeli personel olarak çalışanlara geçen yıl 27 bin 879 kişi eklendi. Bu statüde 2014'te 121 bin 254 kişi istihdam edilirken, geçen yıl sözleşmeli personel sayısı 149 bin 133'e ulaştı.

Kamudaki geçici işçi sayısı da geçen yıl arttı. Geçici işçi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların sayısı 2014'te 28 bin 28 iken geçen yıl bu sayı 35 bin 892'ye yükseldi. Söz konusu statüde çalışanlara 2015'te 7 bin 864 kişilik ilave oldu.

Kamuda geçen yıl sonu itibarıyla geçici personel olarak istihdam edilenlerin sayısı 22 bin 741, diğer statülerde çalışanların sayısı ise 97 bin 500 olarak gerçekleşti.

Yüksek öğretim kurumları belediyeleri geçti

Kamuda istihdam edilenlerin kurumlara dağılımına bakıldığında YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalışanların sayısının bir önceki yılın aksine 2015'te belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışanların sayısını geride bıraktığı görülüyor.

Yüksek öğretim alanında 2014'te kamuda 223 bin 694 kişi görev yaparken geçen yıl bu sayı 227 bin 783'ü buldu. Aynı dönemde belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birliklerinde istihdam edilenler sayısı 238 bin 670'ten 214 bin 275'e geriledi.

Kamuda geçen yıl sonunda düzenleyici ve denetleyici kurumlarda çalışanların sayısı 5 bin 717, sosyal güvenlik kurumlarında çalışanların sayısı 36 bin 862, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında çalışanların sayısı 57 bin 204, kamu iktisadi teşekkülleri ile bağlı ortaklıklarında çalışanların sayısı 109 bin 980, kamu bankalarında çalışanların sayısı 49 bin 567, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda çalışanların sayısı 12 bin 960 oldu.