Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mart ayında 2015 yıl sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar artarak 203,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre 7,5 milyar dolar artışla 203,2 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,9 milyar dolar azalışla 18,7 milyar dolar düzeyine geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 199 milyon dolar arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 196 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 792 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 13,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 663 milyon dolar artış göstererek 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90'ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 6,1 milyar dolar arttığı görüldü. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1 milyar dolar azalarak 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

- 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara ödemeleri 70,8 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,8'inin dolar, yüzde 34'ünün euro, yüzde 5,1'inin Türk lirası ve yüzde 2,1'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 49,6'sının dolar, yüzde 31,2'sinin euro, yüzde 18,8'inin Türk lirası ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 203,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 47,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 85,8'ini finansal kuruluşların 16 milyar dolar tutarındaki borcundan kaynaklandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde,1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA