Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL
Madencilik ve taş ocakçılığı ile ulaştırma ve depolama sektöründe ''çok yüksek yoğunlaşma'', toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde ise ''düşük derecede yoğunlaşma'' tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin "Sanayi ve Hizmet İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında girişimler, 525 farklı sınıfta değerlendirildi.

Buna göre, yoğunlaşma 95 sınıfta "çok yüksek", 80 sınıfta "yüksek", 106 sınıfta "orta", 244 sınıfta ise "düşük" derecede gerçekleşti.

İmalat sanayisi sektöründe, faaliyet sınıflarının yüzde 22,7'sinde çok yüksek derecede yoğunlaşma belirlendi. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki sınıfların yüzde 70,3'ünde, inşaat sektöründeki sınıfların yüzde 76,2'sinde düşük derecede yoğunlaşma görüldü.

Madencilik ve taş ocakçılığındaki sınıfların yüzde 42,9'unda, ulaştırma ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 33,3'ünde yoğunlaşma çok yüksek oldu.

Araştırma kapsamında girişimlerin yüzde 39,1'i toptan ve perakende ticaret, yüzde 15,3'ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,4'ü imalat sanayisi faaliyetinde bulundu. İmalat sanayisi kısmında gerçekleşen cironun toplam ciroya oranı yüzde 28,8 olarak gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaretinden elde edilen cironun toplam ciroya oranı ise yüzde 41,7 olarak belirlendi.

TÜİK hesaplamasında, yoğunlaşma oranı 30'dan az olanlar ''düşük derecede yoğunlaşma'', 30-50 arası olanlar ''orta derecede yoğunlaşma'', 50-70 arasındakiler ''yüksek derecede yoğunlaşma'', 70'in üzerindekiler ise ''çok yüksek derecede yoğunlaşma'' olarak kabul edildi.
 
AA