Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 108 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre temmuz ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 1,2 puan yükselerek 108'e çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş
miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye
yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 2 puan artarak 106,3 puan
seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 7,7'de kaldı

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir
önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentileri bir önceki ay seviyelerinde devam etti, gelecek on iki aydaki
sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentileri ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler
lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği dikkati çekti. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış
beklentileri de zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki
aya göre değişmeyerek yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 47,3'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 19,7'si talep
yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtirken, onu sırasıyla mali imkansızlıklar, diğer
faktörler, hammadde-ekipman yetersizliği ve iş gücü yetersizliği izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki dönem seviyesinde devam etti. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,4'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,6'ya geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:​​​

  Haziran Temmuz
Reel Kesim Güven Endeksi 106,8 108,0
Toplam sipariş miktar (Mevcut durum) 91,0 93,2
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 96,6 97,7
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 118,8 122,1
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 113,3 113,8
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 114,4 120,6
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 119,7 120,8
Sabit sermaye yatırım harcaması 107,0 101,3
Genel gidişat 93,8 94,6