Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçen hafta yapılan duyuru çerçevesinde geri alınan paylara ilişkin olarak bugün itibarıyla 35’i aşkın şirketin kendi paylarında geri alım yapacaklarına ilişkin özel durum açıklaması yaptığını bildirdi.

SPK'nın resmi internet sitesinde yer alan "Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama"sında Kurulun, 21 Temmuz 2016 tarihli halka açık ortaklıkların Borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine dair duyurusuna ilişkin olarak bugün itibarıyla 35’i aşkın şirketin kendi paylarında geri alım yapacaklarına ilişkin özel durum açıklaması yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, duyuru çerçevesinde geri alınan payların duyuru tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacağı belirtildi.

30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanacağı aktarılan açıklamada, "Söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ’in 19’uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılır veya Tebliğ’deki sınırlamalara uymak kaydıyla süresiz olarak elde tutulabilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21.07.2016 tarihindeki duyuru, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği’nde düzenlenen yetkilendirme ve yüzde 10’luk sınır ile günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde 25’inin geçilemeyeceğine ilişkin işlem esasının ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasını içermektedir.
Mevcut durum itibarıyla, söz konusu yüzde10'luk sınırı aşmış olan halka açık ortaklıklar da duyuru çerçevesinde ilave geri alım gerçekleştirebilecektir. Tebliğ’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki sermaye artırım sürecinde olan halka açık ortaklıklara ilişkin sınırlama yalnızca nakit sermaye artırımı sürecinde olan ortaklıklar için söz konusu olacaktır."


AA