Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

(Güncellendi 13:11)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hangi vergi türü olursa olsun yeniden yapılandırılacak" dedi.

Ağbal, "Öğrenim kredisi borçları kanun kapsamında ödenebilecek. Belediyeye ait olan borçlar da yapılandırılacak. Emlak Vergisi borçları, Çevre Temizlik Vergisi borçları var. Bunlar bildiğimiz borçlar. Belediyelere Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borçları olanlar yararlanabilecek" dedi.

Naci Ağbal, "Borç var ama çok düşük mesela 50 TL. Bu tutar 50 TL altındaysa biz bu borçları siliyoruz. Yani 29 milyon dosyada borç silinecek. Kanun kapsamındaki alacaklar büyük oranda 1.000 TL altında. 2011 yılından önceki dönemlere ait borçlarından mutlaka vatandaşlarımız kurtulacak. 1.2 milyar liralık bir kamu alacağından vazgeçiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, "Tarımsal amaçlı kooperatiflerin Tarım Bakanlığından aldığı kredi var. Bakanlığa olan borçlarını kanun kapsamında yeniden yapılandırabilecekler. Bir kere 5 yıllık taksitlendirme ve yılda 1 kez ödeme kolaylığı getirdik. 5 yıllık süre içinde herhangi bir faiz almayacağız" dedi.

Ağbal, "Kendi üyelerinden alacakları var. Benim kooperatife borcum var. Kanundan yararlanabilecek miyim? Evet yararlanabileceksiniz" dedi.

Bakan ağbal, "OSB'ler için de yeniden yapılandırma geliyor. Orman köylüleri için de 5 yıl taksitlendirme, yılda 1 kez ödeme kolaylığı ve faiz uygulanmadan borç ödeme kolaylığı getirdik" dedi.

Ağbal, "Geniş toplum kesimleri için meslek örgütü üyelerimizin meslek kuruluşlarına olan borçlarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Yeniden yapılandırma kanun çerçevesinde sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar da önemli bir nokta. 3 milyon işveren var borcu olan" dedi.

Ağbal, "Bunların 57.4 milyar lira borcu var. Toplam GSS ile 67 milyar lira ediyor. Bu prim borçları da yapılandırılıyor. Bu kapsamda sigorta, işsizlik sigortası, emeklilik, genel sağlık sigortası, idari para cezaları yer alıyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Ağbal, "GSS olan ve henüz gelir testi yaptırmayan vatandaşlarımıza bu kanun çerçevesinde farklı seçenekler sunuyoruz. Kanun yayınlandıktan sonra ay başından yani eylül ayından itibaren 4 aylık süre içinde gelir testine başvururlarsa asgari ücretin 1/3'ünden az çıkarsa bütün sağlık sigortası primlerini sileceğiz" dedi.

Ağbal, "Gelir testini yaptırın. Devlet olarak biz sizin bütün sağlık harcamalarınızı karşılıyoruz. Müracat yapılmayınca daha yüksek bir gelir aldığını düşünerek primi yüksek sayıyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmaya ilişkin kanun kapsamında 2011 ve önceki dönemlere ilişkin 50 liranın altındaki borçların silineceğini belirterek, "Her ne şekilde vergi dairesine bir borcunuz varsa ve bu borcun tutarı 50 liranın altındaysa, Maliye olarak bu borcu siliyoruz. Dolayısıyla vatandaş bu borcu ödemekten kurtulacak. Bu kapsamda yaklaşık 29 milyon dosya var. Bütün bu dosyaları da işlemden kaldırıyoruz." dedi.

Ağbal, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hakkında bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda esnafa, işletmecilere, sanayicilere, gerek vergi dairelerine gerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle önemli kolaylıklar getirdiklerini dile getiren Ağbal, yeniden yapılandırmayla vatandaşlara, kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve kolay bir şekilde ödeme imkanı getirildiğini söyledi.

Ayrıca vergi daireleriyle olan davaları sonlandıracak imkanlar da getirildiğine işaret eden Ağbal, "Geçmiş yıl beyanlarını artırmak suretiyle geriye dönük olarak vatandaşımızın belirsizliklerini ortadan kaldırıyoruz. Yani vatandaş matrah artırımı yapacak ve böylelikle geçmişe dönük herhangi bir belirsizlik kalmayacak. Daha önce beyan ettiği, unuttuğu vergileriyle ilgili olarak da kanun çerçevesinde pişmanlık hükümlerinden yararlanması imkanı getiriyoruz, işletme kayıtlarını düzeltecek şekilde de mükelleflerimize imkan sağlıyoruz." dedi.

Yasayla özellikle vatandaşların yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmelerinin önünün açtıklarını, yurt içinde sahip oldukları varlıkları da işletmelerine kaydetmelerine olanak sağladıklarını anlatan Ağbal, "Bu Varlık Barışı düzenlemesi önümüzdeki dönemde Türkiye'ye önemli miktarda kaynak getirilmesine sebep olabilecek bir düzenlemedir." şeklinde konuştu.

Yeniden yapılandırma kapsamında Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri ve belediyeler başta olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının alacaklarını yapılandırdıklarını dile getiren Ağbal, vatandaşların Gıda, Tarım ve Hayvancılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne olan borçlarını da yapılandırdıklarını kaydetti. Ağbal, ayrıca TOBB, TESK, TÜRMOB, Türkiye Barolar Birliğinin aidatlarını da kanun çerçevesinde yapılandırmalarına imkan sağladıklarını bildirdi.

"En fazla MTV borcu var"

Yeniden yapılandırmaya ilişkin kanunun en geniş kapsamlı düzenlemesinin vergi alacaklarıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın vergi dairelerine çok farklı vergi borçları var. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV borcu var. Belki en fazla vatandaşlarımızın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu var. Dolayısıyla hangi vergi türü olursa olsun, bu yeniden yapılandırma kanunu kapsamında taksitle ve daha az tutarda ödeme imkanı getirildi. Bu kanun kapsamından eğer vatandaşlarımız yararlanırsa, yine bu vergi dairesine geçmişten gelen bir vergi cezası borcu varsa, yani bir vergi aslına bağlı olan vergi cezalarını tamamen kaldırıyoruz. Gecikme faizi ve gecikme zamlarının da tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu da son derece önemli. Bunun yerine Yurt İçi ÜFE oranı üzerinden çok daha düşük oranlarda ilave bir tutar alacağız."

Vergi dairelerine borcu olan yaklaşık 6,3 milyon vatandaşın kanun hükmünden yararlanacağına işaret eden Ağbal, "6,3 milyon borçlu içerisinde 3,9 milyon vatandaşımızın borcu MTV'den geliyor. Kendilerine çağrıda bulunuyorum. Bunların büyük bir çoğunluğu zaten bin liranın altındaki MTV borçları. Dolayısıyla bu kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle geçmişten gelen MTV borçlarını ödesinler. Büyük bir kolaylık çünkü, varsa cezasını almayacağız, hem de faizlerde büyük oranda indirime gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Ağbal, kanun kapsamında trafik para cezası borcu bulunan 4,2 milyon vatandaş olduğunu söyledi.

Karayollarından usulsüz geçişler

Vergi dairelerine borcu olan 6,3 milyon mükelleften 3,9 milyon kişinin borcunun bin liranın altında olduğunu ifade eden Ağbal "Bu da şunu gösteriyor, bizim bu kanun kapsamında yapılandırdığımız alacaklar aslında büyük ölçüde bin liranın altındaki alacaklardan oluşuyor." dedi.

Söz konusu para cezalarının yanı sıra askerlik, seçim, nüfus para cezaları gibi cezalar da olduğunu bildiren Ağbal, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları için de kanun kapsamında ödeme imkanı oluştuğunu söyledi. Ağbal, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezalarının da taksitle ve çok daha düşük tutarda ödeme olanağı olacağını belirtti.

- Öğrenim kredisini ödemeyen 580 bin öğrenciye düzenleme

Yüksek öğretim öğrencilerini ilgilendiren önemli düzenleme yaptıklarını da anlatan Ağbal, "Yurt-Kur üzerinden öğrenim kredisi alıp da bu öğrenim kredisini ödemeyip, vergi dairelerinin takip ettiği 580 bin öğrencimiz var. Bu 580 bin öğrencimizin yaklaşık 1,4 milyar lira öğrenim kredisi borcu bulunuyor. Dolayısıyla bu öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Bu borçlarını da çok daha düşük tutarlarda ödeme imkanı geliyor." ifadelerini kullandı.

Ağbal, ecrimisil borçlarına da değinerek, bu kapsamda vergi dairelerinin takip ettiği 158 bin kişinin olduğunu bildirdi. Bu kişilerin vergi dairelerine 600 milyon lira tutarında ecrimisil borcu bulunduğunu kaydeden Ağbal, müracaat eden vatandaşların önemli kolaylıklar kazanacağını vurguladı.

Ağbal, vatandaşların belediyelere borçlarının da yeniden yapılandırılacağına işaret ederek, bu kapsamda emlak, çevre temizlik, su, atık su, katı atık ücretleri bulunduğunu belirtti.

50 liranın altındaki borçlar siliniyor

Maliye Bakanı Ağbal, kanunda düşük borçlara ilişkin düzenleme yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yine bu kanunda yaptığımız önemli düzenlemelerden biri de borç var ama çok düşük, 50 liranın altında. Her ne şekilde olursa olsun, vergi dairelerine bir borcunuz varsa ve bu borcun tutarı 50 liranın altındaysa, Maliye olarak bu borçları siliyoruz. Dolayısıyla vatandaş bu borçları ödemekten kurtulacak. Bu kapsamda yaklaşık 29 milyon dosya var. Bütün bu dosyaları da işlemden kaldırıyoruz."

Ağbal, düzenleme ile Maliye Bakanlığının tahsil masraflarından, vatandaşın da bu küçük tutarlı 2011'den önceki döneme ait borçlarından kurtulacağına dikkati çekti.

Naci Ağbal, düzenlemenin 2011 ve önceki dönemleri kapsadığının altını çizerek, bu kapsamda 1,2 milyar liralık kamu alacağından vazgeçtiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, devam eden vergi incelemeleriyle ilgili özel bir kurallarının olduğunu belirterek, "İnceleme bir ay içinde bitmezse inceleme durduruluyor ve ortadan kaldırılıyor. Vatandaş, bu süre içinde matrah artırımında bulunabilir. Ben, incelemesi devam eden vatandaşlarıma sesleniyorum, özellikle matrah artırımında bulunun ki matrah artırımında bulunan kısma isabet eden cezalardan tamamen kurtulun." dedi.

Ağbal, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hakkında bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Birçok vatandaşın vergi dairesiyle davalarının olduğunu anımsatan Ağbal, eksik vergi ödediği düşünüldüğü için hazırlanan raporlara ilişkin vatandaşların açtığı davaların devam ettiğini, ne kadar süreceğinin belli olmadığını anlattı.

Vatandaşın artık önünü görmek istediğini dile getiren Ağbal, düzenlemeyle devam eden davalarla ilgili vatandaşlara imkan getirildiğini söyledi. Vergi dairelerinin devam eden yaklaşık 304 bin davasının bulunduğunu ifade eden Ağbay, şöyle konuştu:

"Biz daha önce istediğimiz vergi alacağının bir kısmından vazgeçiyoruz. Mesela rapor yazılmış, şu anda vergi mahkemesinde dosya görüşülmeye devam ediyor, bir karar çıkmamış. Mesela 100 liralık vergi ödemesi gerektiğini düşünmüşüz, eksik ödemiş. Bunun 100 lira da cezası var, ne kadar oldu 200 lira. Maliye olarak ben diyorum ki, 'bize para ödemeniz lazım.' Ama vatandaşımız bu kanundan yararlanır da 'ben bu borcu hemen ödemek istiyorum, bu mahkeme bitsin' derse, bu durumda biz bu vergi cezasını tamamen kaldırıyoruz. Yani 100 lira olan ceza tamamen bitti. Peki 100 lira da alacak aslı vardı. Onun da yarısını almaktan vazgeçiyoruz. Yani 200 liralık bir alacak, 50 liraya düştü, dörtte birine düştü, dörtte üçünün tahsilinden vazgeçmiş oluyoruz."

Ağbal, davanın safhasına bağlı olarak rakamların değiştiğine dikkati çekerek, ihtilaflı vergilerde yüzde 80'e varan indirime gittiklerini, böylelikle vatandaşların davalarından kurtulduğunu, Maliye'nin de günlük işleriyle uğraşacağını söyledi.

Devam eden vergi incelemeleriyle ilgili de kolaylıklar getirdiklerini belirten Ağbal, yılda 80-90 bin vergi incelemesi yaptıklarını anlattı. Vatandaşların vergi incelemesi sırasında tedirgin olduğunu, bir vergi incelemesinin 6 ay - 1 yıl sürdüğünü ifade eden Ağbal, vatandaşların vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkacak verginin yarısından kurtulabileceğini, cezayı tamamen ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Ağbal, devam eden vergi incelemeleriyle ilgili özel kurallarının olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eğer inceleme bir ay içinde bitmezse inceleme durduruluyor ve ortadan kaldırılıyor. Yani devletin de 'böyle aylarca bu incelemeye devam edeyim' şeklinde durumu olmaz. Bu durumda vatandaş, bu süreç içinde matrah artırımında bulunabilir. Bulunduğu takdirde bir ay sonunda vergi çıktı, Maliye tam tutanak aşamasında bir vergi, matrah çıktı. Matrah artırımında bulunursa bu tutarı birbirinden mahsup ediyoruz. Ben, incelemesi devam eden vatandaşlarıma sesleniyorum, özellikle matrah artırımında bulunun ki matrah artırımında bulunan kısma isabet eden cezalardan tamamen kurtulun. Bu son derece önemli bir kolaylık."

Vatandaşa davet

Vatandaşları pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya davet eden Ağbal, kanun kapsamında eksik ödenen verginin beyan edilmesi halinde ceza alınmayacağını, pişmanlıktan dolayı ortaya çıkan verginin de taksitle alınacağını, bunun da vatandaşları gönüllü vergi uyumuna teşvik eden bir düzenleme olduğunu söyledi.

Ağbal, tapuda alım-satım yapılan gayrimenkullere ilişkin bilgilerin, banka bilgileriyle karşılaştırılmasında daha düşük beyan eden vatandaşlara ihbarname gönderildiğini anımsatarak, "O zaman vergi, ceza, faiz diyoruz. Burada özellikle tapuda işlem yapan vatandaşlarıma sesleniyorum, bu kanun çerçevesinde geçmişe dönük olarak kayıtlarını gözden geçirsinler. Herhangi bir şekilde tapuda işlem yapıp da 'evet, doğru ben eksik ödediğimi yeni fark ettim' diyorlarsa, bu kanun çerçevesinde vergi dairelerine müracaat etsinler, taksitle eksik ödedikleri borçlarını ödeme imkanına kavuşsunlar." ifadesini kullandı.

"Vergi incelemeleri artacak"

Maliye'nin geçmişe dönük 5 yıllık hesapları inceleyebildiğini anlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Artık eski Türkiye değil, artık her şey kayıtlı. Banka, tapu, tüm finansal işlemler, noterler kayıt altında. Yani Maliye artık eskisi gibi değil. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde vergisini eksik ödeyen vatandaşı, işletmeyi tespit edebiliyor. Bugün beyannamelerin yüzde 99'unu artık elektronik ortamda alıyoruz, çapraz kontroller yapıyoruz. Her ay kim, kime ne satmış, kim kimden ne almış teker teker görüyoruz. Dolayısıyla artık vergi incelemesini karanlıkta iğne arar gibi yapmıyoruz. Tüm bu bilgileri topluyoruz, sonra bakıyoruz, belli ki bu mükellef, vergisini eksik ödemiş. Geçmişe dönük 5 yıllık süreç için vergi incelemeleri yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde vergi incelemeleri oranları artacak ve vergi incelemelerini çok daha profesyonel, çok daha risk odaklı, çok daha yakın dönemlerde yapacağız.

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum artık her şey gün gibi açık, görebiliyoruz, izleyebiliyoruz ve takip edebiliyoruz. Onun için bu büyük bir fırsat. Tüm vatandaşlarımız geçmişe dönük, olur hataen vergimizi eksik ödemiş olabiliriz, o zaman gelin bu kanun hükümlerinden yararlanın. Yani geçmişte yapmış olduğunuz beyanları yenileyin. Mesela 2015'te 100 bin lira kazanç beyan etmişsiniz, onun üzerinden de Gelir Vergisi vermişsiniz. Şöyle bir öneri getiriyoruz devlet olarak, o 100 bin liraya, 15 bin lira daha ilave beyan tutar verin. Ben aslında 2015'te 100 bin lira değil de 115 bin lira kazanmıştım. Bu durumda bunun üzerinden biz, yaklaşık 3 bin lira vergi istiyoruz. Hatta belki geçmiş dönemleri tam ödediyseniz daha düşük 2 bin 250 lira istiyoruz. Bakın 100 bin liralık beyanınızı, 15 bin lira artırıp, üzerine 3 bin lira veya 2 bin 250 lira ödeyip, 2015 yılına ilişkin rahat bir şekilde defteri kapabilirsiniz."

Naci Ağbal, vatandaşların, geçmişe dönük 5 yıla ilişkin vergi dairelerine ilave beyanda bulunmaları ve ödemeleri halinde herkesin rahat edeceğini, Maliye'nin de artık geçmişe değil bugüne bakacağını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan yararlanmak için ekim sonuna kadar müracaat edebileceğini belirterek, "Ekimin sonunu beklemeyin. Bir an önce gelin, başvurun, vergiyle ilgili sorunlarınızı çözün, işinize gücünüze bakın. Getirilen imkanlar, gerçekten olağanüstü." dedi.

Ağbal, bakanlıkta bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenledi.

Vatandaşın bu yılın haziran ayı ve önceki ay veya yıllara isabet eden borcu varsa, söz konusu kanunun hükümlerinden yararlanabileceğini bildiren Ağbal, temmuz ayının yeniden yapılandırma kapsamına dahil olmadığını belirtti. Yeniden yapılandırılacak alacakların aslının, vatandaşlar tarafından ödenmesi halinde, gecikme faizinden vazgeçeceklerine dikkati çeken Ağbal, "2012 yılından bu yana uygulanan gecikme zammı oranı, yüzde 16,80. Gecikme zammı oranı o kadar da düşük değil, bir hayli de yüksek. Ama kanunlar çerçevesinde şu anda vergi dairesine borcu olan bütün vatandaşlarımızın, ödemesi gereken borcu ödemediği tarihten bugüne kadar yıllık yüzde 16,80, aylık yüzde 1,40 faizi ana paraya eklemişiz. Gerçekten borç, belki de ödenemeyecek noktalara gelmiş durumda." diye konuştu.

Naci Ağbal, vatandaşlara "Gelin kanun kapsamında müracaat edin, borcun aslını ödeyin" çağrısında bulunarak, bunun devletin, milletin bir alacağı olduğunu söyledi. Gecikme faizinde önemli indirim yaptıklarının altını çizen Ağbal, gecikme faizini tamamen sildiklerini ve ilgili yıllarda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre oluşan rakamlar üzerinden hesaplama gerçekleştirdiklerini anlattı. Yıllara göre belirlenen gecikme zammı oranlarını paylaşan Ağbal, "Vatandaş, hemen hemen tüm yıllarda üçte ikisinden daha fazlasını ödemekten kurtulacak. Onun için vatandaşlarımızın 1 gün dahi kaybetmeden gidip ilgili vergi dairlerine müracaat etmelerini ve bir an önce de bu alacaklarını yapılandırmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekimin sonuna kadar vatandaşların müracaat edebileceğine işaret eden Ağbal, "Ekimin sonunu beklemeyin. Bir an önce gelin, başvurun, vergiyle ilgili sorunlarınızı çözün, işinize gücünüze bakın. Getirilen imkanlar, gerçekten olağanüstü imkanlar." dedi.

Ağbal, yapılan düzenleme kapsamındaki önemli imkanlardan birinin de vergiye bağlı cezaların, tamamen ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti. Geçmişte vatandaşın eksik ödediği vergi için Maliye Bakanlığının bir kat da ceza yazmış olabileceğine değinen Ağbal, "Vergi dairesi kayıtlarına baksak, onu ödemeniz lazım. Ama eğer vatandaşlarımız bu kanundan yararlanmak üzere vergi dairelerine müracaat ederlerse, eksik ödenen vergiye bağlı cezalarının tamamını siliyoruz. Diyelim ki gelir vergisini 2013 yılında 100 bin lira eksik ödemişsiniz. Maliyenin kurallarına göre, 100 bin lira eksik ödediyseniz, 100 bin lira da bunun cezası var, az değil. Yani bir kat da 'vergi ziyaı cezası' diyoruz, dolayısıyla borcunuz 200 bin lira oldu. Burada eğer bu vergi aslını öderseniz, 100 bin lira olan cezayı tamamen siliyoruz. Son derece önemli bir imkan." şekli̇nde konuştu.

Uygulamayı bir örnekle anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın birisinin, Şubat 2013 döneminden ödemesi gereken 100 bin lira borcu olduğunu düşünelim. Aradan 3 yıl geçmiş. Her ay Maliye yüzde 1,40 faizi eklemiş, yüzde 16,80 gecikme zammı eklemiş. Bugün bu borcu ödese, 100 bin lira olan tutar, 154 bin 400 liraya çıkmış. Bu kanun çıkmasa, yüzde 50 daha fazla ödemeniz gerekiyor. Eğer bu vatandaşımız gelip müracaat etse, 154 bin 400 liranın, 54 bin 400 lirasını tamamen kaldırıyoruz, gecikme zammı almayacağız. Bunun yerine Yurt İçi ÜFE oranında hesaplayacağız. Bu hesabı şu andaki gerçek rakamlar üzerinden yaptığımızda, vatandaşın ödeyeceği gecikme zammı tutarı 18 bin 960 liraya iniyor. Dolayısıyla burada devlet olarak 35 bin 440 liranın tahsilinden vazgeçiyoruz, bu son derece önemli. Yani gecikme zammının neredeyse üçte ikisinden vatandaş kurtuluyor."

"Peşin ödemeyi teşvik etmek istedik"

Ağbal, borcunu peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlara yönelik uygulama hakkında da bilgi vererek, "18 bin 960 liranın yüzde 50'sinden tekrar vazgeçiyoruz. Bu defa 8 bin 960 lira ödeyecek. Yani 'Cebimde para var, hemen ödeyim' dediniz, toplamda 109 bin 480 lira ödeyeceksiniz. Bu örnek şunu gösteriyor, gerçekten vatandaşlarımız için büyük kolaylık. Peşin ödeme indirimi, bundan önceki yeniden yapılandırma kanunlarında olmayan bir imkandı. Bu defa özellikle vatandaşlarımıza böyle bir seçenek vererek, peşin ödemeyi açıkça teşvik etmek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Trafik cezalarına da değinen Ağbal, burada yapılan indirimi de örnekle açıkladı. Nisan 2013'ten 150 lira olarak kesilen trafik para cezasının, bugün mevcut kanunlara göre 442 lira olarak tahsil edileceğini bildiren Ağbal, kanun sonrası borcun 183 liraya düştüğünü kaydetti. Trafik para cezasının da peşin ödenebileceğini belirten Ağbal, bu durumda rakamın 167 liraya indiğini vurguladı. Ağbal, trafik borcu olan vatandaşlara seslenerek, "Borçlarınızı neredeyse ana paraya yakın bir tutarda ödeme imkanına kavuşuyorsunuz. Mutlaka bu yasa hükümlerinden yararlanın." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapılan yasal düzenleme (yeniden yapılandırma) 2016 yılının haziran ayı ve öncesini kapsıyor. Yani herhangi bir vatandaşımızın bu senenin haziran ayı ve önceki döneme isabet eden bir borcu varsa bu kanun hükümlerinden yararlanacak." dedi.

Ağbal, bakanlıkta bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenledi.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kullandığı krediler olduğunu belirten Ağbal, "Kanun kapsamında kooperatiflerimiz bu bakanlığa olan borçlarını yeniden yapılandırabilecekler. Burada şöyle bir kural benimsedik; bir kere 5 yıllık taksitlendirme imkanı getirdik. Yılda 1 defa ödeyecekler, ayrıca herhangi bir şekilde 5 yıllık süre içinde faiz almayacağız." diye konuştu.

Kooperatiflerin kendi üyelerinden olan alacakları olduğunu da hatırlatan Ağbal, "Ben bir tarımsal üretim kooperatifinin üyesiyim, benim de kooperatife borcum var. Acaba bu kanundan yararlanabilecek miyim? Evet, yararlanabileceksiniz." dedi.

Ağbal, OSB yönetimleri ve küçük sanayi sitelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına borçları olduğuna işaret ederek, bunları da yapılandıracaklarını dile getirdi.

Naci Ağbal, ayrıca, orman köylerinde oturan köylülerin ve bu köylülerin oluşturduğu kooperatiflerin borçlarının da kanun kapsamına alındığını kaydetti.

Hükümet olarak çiftçi, esnaf, köylü ve sanayicinin kamuya olan borçlarını yapılandırarak önemli bir kolaylık paketi getirdiklerini vurgulayan Ağbal, geniş toplum kesimlerini ilgilendirmesi bakımından TOBB, TESK, TÜRMOB ve Türkiye Barolar Birliği üyelerine de aidat borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getirdiklerini anlattı.

Ağbal, yapılandırmadaki önemli kalemlerden birinin de Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlar olduğunu bildirerek, "SGK'ya borçlu yaklaşık 3 milyon işveren var. Bir de işveren olmayıp çeşitli şekillerde SGK'ya prim ödeyen vatandaşlarımız var. Bunların yaklaşık 57,4 milyar lira borcu mevcut. Yine Genel Sağlık Sigortasından (GSS) da 5,9 milyon vatandaşımızın 10,3 milyar lira GSS prim borcu var. Bu kanun kapsamında vatandaşlarımız 67 milyar lira tutarındaki prim borçlarını da yapılandırma imkanına kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız gelir testlerini bir an önce yaptırsın"

Gelir testi yaptırmayan vatandaşlara bu kanun çerçevesinde farklı seçenekler sunduklarını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Kanun yayınlandıktan sonra eylül ayının başından itibaren 4 aylık süre içerisinde vatandaşlarımız gelir testine başvururlarsa ve yapılacak testte gelirleri asgari ücretin 1/3'ünün altında çıkarsa bu takdirde geçmişe dönük bütün GSS primlerini terkin edeceğiz. Bu vatandaşlarımız için son derece önemli bir düzenlemedir. Gelir testini yaptırmayan vatandaşlarımız bu testlerini bir an önce yaptırsın. Devletin getirdiği bu kolaylığı vatandaşlarımız lütfen kullansın. Yine gelir testi için vatandaş müracaat etti, geliri asgari ücretin 1/3'ünden daha yüksek ama hala tam bir GSS primi ödemesi gerekmiyor, düşük oranlarda prim ödemesi gerekiyorsa bu grupta olanlar vatandaşlarımızın da geçmişten gelen yüksek tutarlı primlerini terkin edeceğiz. Gelir testi yaptırmak vatandaşımızın yararına. GSS'li olan vatandaşlarımızın gerek mevcut borçları üzerinden gerekse yeni yapılan gelir testi sonuçlarına göre güncellenen GSS prim borçlarının da sadece ana parasını alacağız. Geçmişten gelen alacağa bağlı diğer alacakların tahsilinden vazgeçiyoruz. Ayrıca bu hesaplanan tutarı da 12 eşit taksitte ödeyebilecekler."

"Düzenleme bu yılın haziran ayı ve öncesini kapsıyor"

Ağbal, kanun kapsamındaki alacakların dönemi hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Yapılan yasal düzenleme 2016 yılının haziran ayı ve öncesini kapsıyor. Yani herhangi bir vatandaşımızın bu senenin haziran ayı ve önceki döneme isabet eden bir borcu varsa bu kanun hükümlerinden yararlanacak. Dolayısıyla geçtiğimiz ay olan temmuz ayı, bu kanun kapsamına dahil değildir. Bu şekilde yeniden yapılandırılacak alacakları vatandaşlarımız öderlerse, yani alacağın aslını öderlerse, bu alacak aslına bağlı olarak geçmişte hesap ettiğimiz, gecikme faizi ve zammını almaktan vazgeçiyoruz."