Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 50,9 milyar lira, bütçe giderleri ise 47,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığınca, bu yılın ağustos ve ocak-ağustos dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 50,9 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 25,9 yükselerek 47,3 milyar liraya çıktı.

Bütçe gelirleri ocak-ağustos döneminde, 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 368,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 13,7 artarak 363,5 milyar lira oldu.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi ağustosta 3,6 milyar lira, ocak-ağustos döneminde de 4,9 milyar lira fazla verdi.

Ocak-ağustos döneminde 363 milyar 539 milyon lira harcama yapıldı

Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-ağustos döneminde 363 milyar 539 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 368 milyar 409 milyon lira olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığınca, ağustos ayı ile ocak-ağustos dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 37 milyar 546 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 25,9 artarak 47 milyar 273 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 42 milyar 424 milyon lira oldu.

Geçen yılın ağustos ayında 5 milyar 238 milyon lira fazla veren bütçe, bu yılın aynı ayında da 3 milyar 592 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ağustosta 8 milyar 441 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı ayında faiz dışı denge, 8 milyar 856 milyon lira fazla vermişti. Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 4 milyar 849 milyon liraya yükseldi.

Bütçe giderleri

Ağustosta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon lira ödeneğin, 47 milyar 273 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,2'si kullanılarak 42 milyar 424 milyon lira harcama yapıldı.

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 11 milyar 671 milyon lira oldu. Böylece ağustosta personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9'u kullanıldı.
Ağustosta sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artışla 1 milyar 993 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i söz konusu ayda harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artarak 4 milyar 60 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın ağustos ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı ve 18 milyar 90 milyon liraya yükseldi. Böylece bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3'ü söz konusu ayda kullanılmış oldu. Ağustosta sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 863 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 912 milyon lirayı buldu. Geçen ay cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 495 milyon lira, mahalli idare payları ise 4 milyar 116 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ağustosta 5 milyar 53 milyon lira sermaye gideri, 592 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 963 milyon lira oldu.

Faiz giderleri de geçen ay, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 34 artarak 4 milyar 849 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi tahsilatı arttı

Ağustosta vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 45 milyar 425 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ise yüzde 41,1 artarak 4 milyar 58 milyon liraya ulaştı. Ağustosta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 234 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 149 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ağustos ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 37,5, özel tüketim vergisi yüzde 22,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 13,6, gelir vergisi yüzde 12, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 10,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7,3, harçlar yüzde 4,6, damga vergisi yüzde 1,3 ve diğer vergilerin tahsilatı yüzde 34,1 arttı.

Ocak-ağustos dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, bu yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyar 870 milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 40 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde 319 milyar 713 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,7 artarak 363 milyar 539 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 16,6 arttı ve 328 milyar 102 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak 35 milyar 437 milyon liraya geriledi.

Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 100 milyar 960 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 20,7 arttı ve 16 milyar 552 milyon lira olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 18,8 artarak 30 milyar 87 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, cari transferler yüzde 21,3 artışla 145 milyar 474 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artışla 71 milyar 162 milyon liralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 11 milyar 681 milyon lira oldu. Ocak-ağustos döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 799 milyon lira, mahalli idare payları ise 33 milyar 63 milyon lira olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde 23 milyar 689 milyon lira sermaye gideri, 3 milyar 827 milyon lira sermaye transferi gerçekleşti. Borç verme giderleri bu dönemde 7 milyar 514 milyon lira oldu. Faiz giderleri de bu dönemde yüzde 7,7 azalarak 35 milyar 437 milyon liraya geriledi.

8 aylık bütçe gelirleri

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 320 milyar 352 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 368 milyar 409 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın ocak-ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artarak 298 milyar 90 milyon lira oldu. Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 arttı ve 56 milyar 280 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 10 milyar 831 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 208 milyon lirayı buldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-ağustos dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, kurumlar vergisi yüzde 27,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 12,2, gelir vergisi yüzde 12,1, özel tüketim vergisi yüzde 11,7, damga vergisi yüzde 10,6, harçlar yüzde 2,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 1,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 8,3 arttı.