Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu temmuzda 2015 sonuna kıyasla 11,2 milyar dolar artarak 206,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Temmuz 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla 11,2 milyar dolar artarak 206,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, özel sektörün kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,9 milyar dolar azalarak 18,6 milyar dolara geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının temmuzda geçen yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar dolar yükselişle 23,5 milyar dolara çıktığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 741 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 774 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 8,3 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 18 milyon dolar azalarak 5,7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları, bu yılın temmuz ayında 2015 sonuna göre 2,3 milyar dolar azalışla 12,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 729 milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun 8,7 milyar dolar artarak 155,8 milyar dolara çıktığı görüldü. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun 1,3 milyar dolar azalarak 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri toplamı 71,1 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,4'ü dolar, yüzde 34,5'i avro, yüzde 5'i Türk lirası ve yüzde 2,1'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Öte yandan 18,6 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,5'inin dolar, yüzde 30,4'ünün avro, yüzde 20,7'sinin Türk lirası ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla 206,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 51,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 48,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18,6 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 85,1'i finansal kuruluşlar, yüzde 14,9'u ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71,1 milyar dolar olduğu gözlendi.