Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığından dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşülen başlıklar ve alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıda, kredi riskinin bankacılık sistemi dışına taşınmasının önlenmesi ve bankaların özkaynak yapısının korunmasını teminen ve sistemik risk birikiminin toplamda azalma eğilimine girmesi nedeniyle 2014'den itibaren kapsamlı şekilde uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin esnetilebileceği, ithalata dayalı sektörlerde mümkün olduğunca taksit sayısının azaltılarak cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ve ithal oranı yüksek olmayan ve yerli üretime dayanan sektörlerde ise taksit sayısının artırılarak büyümenin teşvik edilmesinin yerinde olacağına ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili mevzuatta değişikliklerin yapılması uygun görüldü.

Bu kapsamda, kredi kartlarında genel taksit sınırının 9 aydan 12 aya çıkarılması kararlaştırıldı. Taksit yasağına tabi tutulan telekomünikasyonla ilgili harcamalar ve akaryakıt, gıda ve yemek ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit yasağı uygulamasına devam edilmesine karar verildi.

Elektrik-elektronik eşya (beyaz eşya alımları hariç olmak üzere) ve bilgisayar alımlarına da 6 ay taksit sınırı getirildi.

Ayrıca havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, sağlık ürünü alımları, kulüp ve derneklere yapılan ödemeler ve vergi ödemelerinin hali hazırda olduğu gibi 9 ay taksit sınırına tabi tutulmasına, yurt dışında yapılan harcamalar, alkollü içecek alımları, kozmetik ve ofis malzemesi alımları ve doğrudan pazarlama ile ilgili harcamaların taksit yasağına tabi tutulması kararı alındı.

Kurumsal kartlarla yapılan tüm mal ve hizmet alımlarında 9 ay olan genel taksit sınırının 12 aya çıkarılması kararlaştırıldı.

Kredi kartları borçları yeniden yapılandırılacak

Kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri, kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda bir defaya mahsus en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere bankalar tarafından taksitlendirilecek.

İhtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin de borçlu tarafından talep edilmesi durumunda ise en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlanacak.

Bu kapsamda canlı kredilerin vadesinin uzatılması suretiyle yeniden yapılandırılması durumunda genel karşılıklarının artırımlı olarak ayrılmasına ilişkin hükümler kaldırılacak.

Tüketici kredilerindeki vade sınırı 36 aydan 48 aya çıkarılacak.

Konut kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranına ilişkin sınırı ise yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarılacak.

Finansal kiralama işlemleri

EKK toplantısında, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarının finansal kiralama işlemlerinin kredi teminat oranı uygulamasından istisna tutularak söz konusu oranın bu tip işlemler için yüzde 100 olmasının sağlanmasına karar verildi.

Bankaların sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında, katılım bankalarının katılma hesaplarından kullandırılan fonlardan kaynaklı varlıkları bakımından risk tutarının belirlenmesinde kullanılan yüzde 70 düzeyindeki dikkate alınma oranının "alfa oranı" adı altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun takdirine bırakılmasına ilişkin olarak ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak.

Öte yandan, 5464 sayılı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun" 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası ile "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin" 22'nci maddesinin birinci ve üçüncü fırkasında yer alan bin Türk lirası tutarındaki sınır, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 47'nci maddesi uyarınca artırılarak, bin 300 Türk lirası olarak belirlendi.

Gıda Komitesi

Toplantıda, gıda ve tarım ürünleri arzının ve fiyatlarının sürdürülebilir yapıda olmasının sosyal ve ekonomik açılardan önem taşıdığı da ifade edildi.

Bu kapsamda, 9 Aralık 2014 tarih ve 29200 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi"nin yeniden yapılandırılması uygun görüldü.

Komite, Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye bakanlarının katılımıyla oluşacak.

Komitenin sekretaryası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecek.

Gıda ürünlerinde arz ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine ve zamanında tedbir alınmasına imkan tanıyacak kapsamlı bir erken uyarı mekanizması kurulacak.

Gıdada arz ve fiyat dalgalanmalarını azaltmaya yönelik, sektör dengesini gözeten dış ticaret uygulamaları geliştirilecek.

Tarımsal verimlilik ile tarım katma değerinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere tarım bankacılığını teşvik edici düzenlemeler gerçekleştirilecek.

AA