Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

TCMB Eylül ayı toplantısında faiz koridorunun üst bandını beklendiği gibi 25 baz puan indirerek %8.5'ten %8.25'e çekti. Politika faizi % 7.50 ve faiz koridorunun alt bandı ise % 7.25'te kaldı. Geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da % 10,00'dan % 9,75'e indirdi.

BloombergHT anketine katılan ekonomistler de üst bantta indirim bekliyordu.

Açıklamada son dönemdeki veriler ve yılın üçüncü çeyreğine dair göstergelerin iktisadi faaliyetin ivme kaybettiğine işaret ettiği ve mevcut durumda genel finansal koşulların sıkı olduğu belirtildi.

MB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Turizm sektöründeki gelişmelerin cari denge üzerinde kısa süreli olumsuz bir etki yapması beklenmekle beraber, dış ticaret hadlerindeki gelişmelerin gecikmeli yansımaları ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iç talepte toparlanma eğiliminin başlaması beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Toplam talepteki yavaşlama çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklerken gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle kısa vadede enflasyonda düşüş öngörülmektedir. Bununla birlikte, akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmeler enflasyondaki iyileşmeyi sınırlamakta ve para politikasındaki temkinli duruşun korunmasını gerektirmektedir.

"TEMKİNLİ DURUŞ SÜRDÜRÜLECEK"

Bu değerlendirmeler çerçevesinde Kurul, para politikası etkinliğine sağladığı katkı da dikkate alınarak, sadeleşme yönünde ölçülü ve temkinli bir adım atılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir"

TCMB, geçen ayki PPK toplantısında faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan düşürerek % 8.5'e çekmiş, politika faizini ve faiz koridorunun alt bandını değiştirmemişti. Banka, Mart ayından bu yana koridorun üst bandında indirim yapıyor.