Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, büyümenin desteklenebilmesi için, merkez bankalarının maliye politikalarının desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fischer, uzun bir süredir kapasitesinin altında kalan büyümenin desteklenebilmesi için, para ve maliye politikası adımlarının birlikte gerekebileceğini belirtti.

Fischer, tüm dünyada merkez bankalarının, ekonomilerini şoklara karşı daha kırılgan hale getiren, mali istikrar zarar veren ve "derine kök salmış" sorunları yansıtan tarihi düşüş faizlerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı, "Eğer tasarruf/yatırımdaki değişikliklerin arkasındaki güçler kalıcı olursa, yavaş büyüme ve olağandışı para politkasına tekrar tekrar güvenme ile karakterize edilen yeni bir uzun dönemli denge içinde sıkışmış olabiliriz" şeklinde görüş bildirdi.

Fischer New York'ta Çarşamba günkü konuşmasının metninde, "Ultra düşük faizlerin, özellikle en azından kökenindeki sebeplerin bazılarının çözümüne yönelik doğru politikalar oluşturulursa, sürdürülmesi gerekmiyor," dedi.

Fischer, verimliliği ve uzun vadeli büyüme potansiyelini güçlendrmek için, ayrıntılarına girmeden, ülke içi ve dışında, "şefaf ve güçlü para politikaları", aynı zamanda, altyapı ve eğitim yatırımları ve bunun yanında daha etkin regülasyon çağrısında bulundu.

Fischer konuşma metninde ABD ekonomisinin kısa vadeli görünümü ya da para politikasından doğrudan bahsetmedi.