Advertisement

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının yılın 9 aylık karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 19,2 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "Borsa İstanbul'da İşlem Gören Mevduat Bankaları - Eylül 2016" verilerini yayımladı.

Buna göre Eylül 2016 itibarıyla, işlem gören mevduat bankası sayısı 10 oldu. Bu bankalar, 7 bin 723 şube ve 138 bin 895 personel ile sektördeki şubelerin yüzde 70'ine sahip iken, personelin de yüzde 70'ini istihdam ediyor.

Borsada işlem gören mevduat bankalarının toplam aktifleri, Eylül 2016 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak, 1 trilyon 675 milyar TL'ye yükseldi. Bu yılın dokuz ayında likit aktifler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 daraldı. Özellikle bankalar kalemindeki azalma, likit aktiflerin gerilemesinde etkili oldu. Aynı dönemde menkul değerler cüzdanı yüzde 1, krediler ise yüzde 8 arttı.

Kredilerin toplam aktifler içindeki payı Eylül 2016 itibarıyla bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 65 olarak gerçekleşti. Eylül 2015 ile karşılaştırıldığında, takipteki krediler yüzde 30 ve özel karşılıkların yıllık artış oranı yüzde 31 oldu.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla takipteki kredilerin yüzde 79'luk bölümüne karşılık ayrıldı. Takipteki alacakların kredilere oranı (brüt) Eylül 2015 tarihine göre 0,2 puan artarak yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşti.

TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, yabancı para (YP) mevduatın TL karşılığı ise yüzde 6 arttı. Böylece borsada işlem gören bankaların toplam mevduatları eylül ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 984 milyar TL oldu.

Bankaların 12 aylık net karı 22,5 milyar lira

Borsada işlem gören mevduat bankalarının öz kaynakları Eylül 2016 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Öz kaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 11 düzeyinde gerçekleşti. Mevduat dışı kaynaklar, mevduatlardan daha yavaş bir büyüme gösterdi. Toplam öz kaynaklardaki görece hızlı artış nedeniyle, toplam kaynaklar içinde mevduatın payı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azaldı.

Eylül 2016 itibarıyla, YP aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 38, YP pasiflerin toplam pasifler içindeki payı ise yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın 9 ayında, borsada işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20, faiz giderleri yüzde 19 arttı. Böylece, net faiz geliri yüzde 19 yükselişle 44,8 milyar TL oldu.

Borsada işlem gören bankaların net dönem karı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 arttı ve 19,2 milyar TL'ye ulaştı. Borsada işlem gören bankaların 12 aylık net karı 22,5 milyar TL oldu.

Yılın 9 ayında ilgili bankaların yıllık bazda ortalama öz kaynak karlılığı ise bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak, yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Borsada işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Eylül 2016 itibariyle 597 milyar TL (199 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu. Borsada işlem gören bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa değeri ise 158 milyar TL (53 milyar dolar) ile toplam piyasa değerinin yüzde 26'sını oluşturdu.

AA