Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, şirket sözleşmesi Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde (MERSİS) hazırlanacak.

Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi, Ticaret Sicil Müdürlüğünde bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanacak. Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak.18 yaşından küçük kişilerin şirkette kurucu ortak olabilmesi için şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekecek. 18 yaşından küçük kişinin velisiyle birlikte şirket kurucusu olması halinde, vasi veya kayyum kararı müdürlüğe ibraz edilecek.

Başvuruda, kurucu Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart, yabancı uyruklu ise geçerli pasaport ibraz edilecek.

Sözleşmenin imzalanmasından önce kurucu veya temsilciler, iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan edecek. Müdür, kurucunun ayırt etme gücüne ilişkin yaşlılık, hastalık veya dış görünüş nedeniyle şüpheye düşerse veya ihbar ve şikayet varsa başvuru reddedilecek.

Doğrulama işlemlerinin ardından, sözleşme müdürlük tarafından MERSİS’ten alınacak, nüshası kurucular veya temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanacak.

Müdürlükte imzalanan sözleşmenin onay tarihinden itibaren 3 ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları gerekecek. Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri, müdürlükler tarafından düzenlenebilecek.

İmza beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra imza beyannamesi hazırlanacak ve müdür huzurunda imzalatılacak. Beyanname müdürlükçe saklanmak üzere teslim alınacak ve tescil başvuru belgeleriyle birleştirilerek dosyasında saklanacak.

Sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi, sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde 10'undan fazla olamayacak. İşlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılmasına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilecek.

AA