Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeli̇ğinde değişikliğe gitti.

BDDKnın, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k"i, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik ile KOBİlerin tanımı yeniden yapılırken, yeni yönetmelikte KOBİler "Kurulca belirlenecek bir sınırın altında cirosu olan işletmeler" şeklinde nitelendirildi.

Ayrıca daha önce yönetmelikte, "Brüt tahsili gecikmiş alacaklar dahil, risk ağırlığı uygulanan alacaklar hariç olmak üzere borçlu müşterinin veya borçlu risk grubunun bankaya ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına olan toplam borç tutarının 2,75 milyon lirayı geçmemesi gerekir" şeklinde yer alan cümle, şu şekilde değiştirildi:

"Brüt tahsili gecikmiş alacaklar dahil, risk ağırlığı uygulanan alacaklar hariç olmak üzere borçlu müşterinin veya borçlu risk grubunun bankaya ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına olan toplam borç tutarının bu fıkranın uygulanması amacıyla BDDK tarafından belirlenen perakende kredi limitini geçmemesi gerekir."

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, bankaların uygulanacak risk ağırlıklarının tespiti için tayin edeceği Kredi Derecelendirme Kuruluşu (KDK) isimlerini Risk Merkezi yerine BDDKya iletecek.