Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Avrupa Yatırım Bankasından 159 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl ve 13 yıl nihai vadeli iki dilimden oluşan işleme, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından A- notu verildi. Sağlanan kaynak, Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında, özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilir enerji yatırımları ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından belirlenen kriterlere uyan KOBİ'ler ve çalışan sayısı 250 ile 3 bin arasında olan işletmelerin finansmanında kullanılacak.

Avrupa Yatırım Bankasından 159 milyon dolar kaynak sağlayan İş Bankası, seküritizasyon piyasalarından da 2000 yılından bu yana kaynak temin ediyor.. Bankanın, yurt dışı havale akımlarına dayalı olarak 2004 yılında kurduğu program çerçevesinde, reel sektöre aktardığı kaynak tutarı Aralık 2016 itibarıyla 5,6 milyar doları aştı. Söz konusu program kapsamında, en son 21 Ekim 2016 tarihinde 240 milyon doları tutarında bir işlem gerçekleştiren İş Bankası, bu işlemle birlikte 2016 yılında yurt dışından yaklaşık 400 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, Avrupa Yatırım Bankası ile 2009 yılından beri iş birliği yapıyoruz. Türkiye ekonomisine fayda sağladığını düşündüğümüz bu iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız bu kredilerin, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinin yanı sıra KOBİ'lerin faaliyetlerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmeler, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesi ve küresel piyasalarda süregelen belirsizlik ortamına rağmen, yurt dışından fon sağlamaya devam ettiklerini belirten Ertürk, "Türk bankalarının yurt dışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek. İş Bankası olarak 15 Temmuz sonrası dönemde; sendikasyon, eurotahvil, seküritizasyon ve diğer borçlanma araçları yoluyla yurt dışından sağladığımız kaynak tutarı 2,5 milyar doları aştı." açıklamasında bulundu.