Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalarak 114,3 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, Kasım 2016 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalışla kasımda 114,3 milyar dolara indi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 97,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 13,4 azalarak 15,1 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 52 milyon dolar azalarak 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,4 milyar doları anapara, 3,9 milyar doları ise faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar doları bir ay, 2,5 milyar doları 2-3 ay ve 7,7 milyar doları ise 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalarak 57,4 milyar dolara geriledi.