Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Türk lirası depoları karşılığı Döviz depoları piyasası açtı.

Merkez Bankası tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Türk Lirası Deposu Karşılığı Döviz Deposu Piyasası işlemlerine ilişkin uygulama esas ve ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

1) Döviz Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar ile işlem yapılır.

2) Türk Lirası deposu karşılığı döviz deposu işlemleri ihale yöntemi ile gerçekleştirilir.

3) İhalede miktar ihalesi yöntemi kullanılır.

4) Döviz Piyasaları Uygulama Talimatının 12'inci maddesi çerçevesinde, ihalede kazanılan döviz tutarının yüzde 10'u kadar teminat depo vadesi süresince TCMB nezdinde teminat olarak tutulur.

5) Teminatların değerleri günlük olarak belirlenir ve fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı gün başı itibarıyla valöre göre yüzde 10 oranının altına düşmesi durumunda ilave teminat istenir.

6) Yarım iş günlerinde ve Türkiye'de iş günü olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde ödeme sistemlerinin tatil olduğu günlerde ihale düzenlenmez.

7) İşlemler Türk Lirası deposu karşılığı ABD doları döviz deposu olarak aynı gün valör ve 1 hafta vade ile gerçekleştirilir.

8) İşlem teklifi miktarı en az 1.000.000 ABD doları ve katları olmalıdır.

9) İşlemlerde uygulanacak ABD doları ve Türk Lirası faiz oranları TCMB tarafından belirlenir.

10) İhalede verebilecek maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarı ile sınırlıdır.

11) İhale miktarı PVDS aracılığı ile saat 11:00'de DV011 sayfasında ilan edilir.

12) Teklifler İhS aracılığıyla 11.00-11.15 saatleri arasında alınır.

13) İhaleler için teklif göndermek isteyen TCMB Ödeme Sistemleri üyesi bankalar "İhale Teklifi (H05)" mesajını gönderirler. Mesajda yer alan "İhale Kodu" alanında "8 Döviz İhalesi" seçilir.

14) İhale sonucu saat 11.45'te PVDS aracılığı ile DV011 sayfasında ilan edilir.

15) İşlemlerin Türk Lirası karşılığı döviz deposu miktarı hesaplanırken bir iş günü önce ilan edilmiş olan Bankamız gösterge niteliğindeki ABD doları döviz satış kuru kullanılır.

16) İşlemlerde yıllık faiz kullanılır ve faiz hesabında sene 360 gün olarak kabul edilir.

17) İhS'de sorun olması ya da katılımcı bankaların İhS üyesi olmaması durumunda teklifler telefonla alınabilir. Telefonla alınan tekliflerde, teklifler Döviz Piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce verilir.

18) Teklifin telefonla alınması durumunda, teklif bilgileri ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, telefon görüşmelerinin kayırları dikkate alınır, uyuşmazlığın giderilememesi durumunda Bankamızın düzenleme ve değerlendirmeleri esas alınır.

19) İhaleye teklif verme süresi dışında gönderilen veya ihale mesaj bilgilerinde hata bulunan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Saatlerin İhS/EFT merkesi saatine uyumlu olması ve saatlerde faklılık olması durumunda İhS/EFT merkezi saatinin esas alınması gerekir.

20) İhaleye ilişkin sonuçların ilan edilmesinden sonra işlemlere ilişkin bilgiler kazanan bankalara İhS aracılığı ile gönderilir. Teklifleri telefonla alınan bankaların mutabakat yapmaları gerekir.

21) İşlemlerden kaynaklanan Türk Lirası ödemelerinde bankalarca K15, Merkez Bankasınca K16 mesajları kullanılır. "Alt İşlem Türü" alanında DOV seçilir. Merkez Bankası bankalara Türk Lirası ödemeleri için TCMB Piyasa İşlemleri (H04) mesajı gönderir.

22) İhalelerde komisyon alınmaz, ancak bankalara yapılacak ödemeler bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerineden sonra gerçekleşir.

23) Burada yer almayan diğer hususlarda Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde hareket edilir."

- devam edecek -