Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar TL civarında kaynak sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sermaye piyasaları açısından önemli gelişmelere tanıklık edeceklerini ve 2016'da yasal altyapı çalışmaları tamamlanan iki büyük reformun hayata geçirileceğini, bunlardan biri olan otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) devreye girdiğini hatırlattı.

Sistemin tasarruf oranlarını önemli oranda yükselteceğini, aynı zamanda vatandaşların emeklilik dönemindeki refahının artmasına imkan sağlayacağını kaydeden Ertaş, uygulamanın yürürlüğe girmesi ile orta ve uzun vadede sistemde yer alan katılımcı sayısı ve katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının toplam varlık değerinin önemli düzeyde artacağını söyledi.

Tasarrufların artırılması suretiyle ülke ekonomisi ve sermaye piyasalarının güçlenmesine, derinleşmesine önemli katkılar sağlanacağını vurgulayan Ertaş, sermaye piyasaları açısından bakıldığında, otomatik katılım uygulamasının portföy yönetim sektöründe rekabet ve verimliliği artırmasını, bunun emeklilik yatırım fonlarının getiri oranlarına artış olarak yansımasını beklediklerini kaydetti.

Bu yıl sonuçlarını almaya başlayacakları bir başka önemli reformun Türkiye Varlık Fonu olacağını belirten Ertaş, Türkiye Varlık Fonu'nun, sermaye piyasasını derinleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasında da çok önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Ertaş, "Bireysel emeklilik, yatırım fonlarımız ve özel portföy yönetimi ile her geçen gün artan birikimimiz, Türkiye Varlık Fonu ile de zenginleşince yeni yılda daha güçlü, daha fazla alternatifi olan, şirketlerimize farklı finansman imkanları sunan bir sermaye piyasasının oluşumunu kolaylaştıracak." dedi.

Ertaş, şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışmalarının sadece finansman kaynağı sağlamaya katkı sağlamadığını, aynı zamanda bağımsız denetim yaptırma, açıklık, şeffaflık, kayıt içine girme, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulama gibi çok sayıda dolaylı faydayı da beraberinde getirdiğini anlattı.

Bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar lira civarında bir kaynak sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Ertaş, sermaye piyasasından yararlanmayı kolaylaştıran, bürokratik süreçleri azaltan, şirket varlıklarının menkul kıymetleştirilerek likidite edilmesine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelere bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

"SPK izni ile şirketler, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz edebilecek"

Vahdettin Ertaş, Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ESMA), SPK'nın onayladığı izahnameleri kabul edeceğini ilan ettiğini, SPK izni ile şirketlerin, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz edebileceklerini belirterek, AB ülkeleri dışında bu yetkiyi alan ikinci ülke olduklarını bildirdi.

Ertaş, artık tüm şirketlerin, AB ülkelerinde gerçekleştirecekleri pay satışı için ilgili ülke otoritesine yapacakları başvuruda SPK tarafından onaylı izahnameyi sunabileceklerini söyledi.

Halka arzların arz yönünün geliştirilmesi ve şirketlerin bu yönde teşvik edilmesi amacıyla vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin de piyasaya olumlu anlamda önemli katkılar sağlayacak gelişmeler olduğunu ifade eden Ertaş, "Borsaya girişte nitelikleri yükselttik, çıkışı kolaylaştırdık. Borsada bulunmaktan memnun olmayan, halka açıklık oranı yüzde 2'nin altında olan şirketlere borsadan çıkmayı mümkün kıldık. Bu düzenleme ile tüm iş dünyasına 'korkmayın, gelin, memnun olmazsanız çıkabilirsiniz' mesajını ilettik." diye konuştu.

Bu çerçevede halka arzlara ilişkin hukuki altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını ve halka arzların önünde mevzuat yönünden herhangi bir engel olmadığını belirten Ertaş, mevcut durumda şirketlerin, halka arz seçeneğinden yeterince yararlanmadığını, küresel konjonktürün de halka açılma yerine şirketleri kredi, tahvil ve bono gibi borçlanma araçlarına yönlendirdiğini söyledi.

Bunun sürdürülebilir olmadığını, şirketlerin önemli bir kısmının sermaye piyasasına açılma konusunda çok da istekli davranmadığını gördüklerini ifade eden Ertaş, şirketleri halka açılmaya teşvik etmek için tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"Şirketlere daha düşük vergi ödeme imkanı sağlıyoruz"

SPK Başkanı Ertaş, söz konusu düzenlemeyle şirketlere, "yüksek faizle borç kullanma, onun yerine şirketine nakit sermaye koy, paran yoksa da sermaye artırımı yoluyla halka açıl, koyduğun ek sermaye için kredi faizi kadar finansman gideri yaz" dediklerini, böylece daha düşük vergi ödeme imkanı sağladıklarını kaydetti.

Ertaş, firmaların bu düzenlemeyi daha fazla dikkate alması, faize dayalı finansman yerine öz kaynağa dayalı bir finansman modelini inşa etmek için şirketlerin de artık bu işe daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

BES'te yakalanan ivmenin piyasaya getirdiği hareketliliği herkesin gördüğünü ifade eden Ertaş, otomatik katılımlı BES ile bu ivmenin artarak devam edeceğini, bu durumun sermaye piyasalarındaki talep yetersizliğinin giderilmesine önemli katkılar sağlayacağını, bunun da halka arzları teşvik edeceğini vurguladı.

Menkul kıymetleştirme ile cari açığa destek

Vahdettin Ertaş, Türkiye Varlık Fonu'nun hızla büyüyerek Türkiye'de sermaye piyasalarının hem arz hem de talep yönünün güçlenmesine, piyasaların istikrarlı çalışmasına ve derinliğinin artmasına çok önemli destek olacağını söyledi.

Varlık fonlarının, borsalarda hisse senedi yatırımı yaptıkları gibi, altyapı yatırımları yapan şirketlerin tahvil ve sukuk gibi borçlanma araçlarına da yatırım yapabildiğini ya da bu tür şirket ve yatırımlara doğrudan kendisinin fon sağlayabildiğini anlatan Ertaş, fon büyüklüğü arttıkça ülkenin yatırım kapasitesinin de aynı hızda yükseldiğini ve ekonomideki büyümeyi ciddi şekilde desteklediğini kaydetti.

Ertaş, ülkenin maddi varlıklarının; menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına aktarılacağını, elde edilecek kaynaklarla yeni projelerin finansmanına önemli katkı sağlayacağını ve orta vadede cari açığın azaltılmasına destek olacağını söyledi.

Aynı amaca hizmet doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi projesinin üstlendiği rolün de çok büyük olduğunu vurgulayan Ertaş, "Proje kapsamında İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için sadece Türkiye'ye değil, bölgeye ve tüm dünyaya hizmet eden, güncel tüm finansal araçların ve kurumların bulunduğu, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ertaş, İstanbul Finans Merkezi'nin ulusal tasarrufların artmasına ek olarak, yabancı tasarrufları, finansal faaliyetleri ve kurumları da çekerek toplam tasarruf hacminin artmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

"Bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapıp da pişman olan bir yatırımcıyla karşılaşmadım"

SPK Başkanı Ertaş, geçen yıl dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte Türkiye'nin de çok zor günler yaşadığını ifade ederek, yaşanan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini, 7 yıldır devam eden bir büyüme trendi yakaladıklarını ve büyüme oranının bundan sonra da hızlanarak devam etmesini umduklarını söyledi.

Ertaş, "Bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapıp da pişman olan hiç bir yatırımcıyla karşılaşmadım. Türkiye gelişmiş demokrasisi, güçlü kurumsal altyapısı, genç ve dinamik nüfusu ve 15 yıldır yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrarı ile önümüzdeki yıllarda da yerli ve küresel yatırımcılara ev sahipliği yapacak büyüme ve istikrarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Özellikle faiz hassasiyeti nedeniyle mali sistemden uzak durma eğiliminde olan yatırımcıların mali sistem dahiline çekilebilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Ertaş, şöyle devam etti:

"Farklı yatırım anlayışının sistemde varlık göstermesinin, hem yatırım yapılan yeni alanlar ve reel ekonomiye doğrudan kaynak sağlamak açısından olumlu gelişmeler sağlayacağına hem de farklı araçların kullanımının artmasının mali piyasalarda araç çeşitliliği ve riskin dağıtılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, biz de SPK olarak dünyada uygulaması bulunan tüm sukuk türlerini düzenledik ve katılım bankalarımız tarafından ihraçlar başlandı. Bu finansman yöntemini tüm reel sektörümüze yaymak istiyoruz. Faize duyarlı vatandaşlarımız için faizsiz araçlardan oluşan katılım emeklilik fonlarını ve yatırım fonlarını düzenledik. Yarım milyondan fazla vatandaşımız halihazırda bu fonlara yatırım yaptı. İnşallah 2017 yılında bu sektörde de büyük gelişmeler yaşayacağız."

"Küresel yatırımcılar Türkiye'ye yatırımlarını artırarak devam ettiriyor"

Vahdetin Ertaş, ülke ekonomisi açısından 2017'nin geçen yıldan daha olumlu geçeceğini ifade ederek, "Özellikle Rusya ile yeniden başlayan ticaret, Suriye ve Irak başta olmak üzere jeopolitik risklerde azalma eğilimi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararı takiben TBMM'de yasal altyapısı hazırlanan, reel sektöre 250 milyar liraya varacak kredi desteği, bu yılın büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarına pozitif olarak yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

2017'nin sermaye piyasaları açısından da çok önemli gelişmelere sahne olacağına işaret eden Ertaş, özellikle geçen yıl aralık ayından bu yana hisse senedi piyasasında güçlü bir şekilde yeniden alıma geçen küresel yatırımcıların Türkiye'ye yatırımlarını artırarak devam ettirdiğini bildirdi.

Ertaş, bu yıl da Türkiye'nin hem doğrudan hem de portföy yatırımı olarak küresel yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam edeceğini belirterek, "Son zamanlarda büyük fon yöneten şirket ve kurumların yöneticilerinin ülkemize yaptığı ziyaretler ve açıklamaları bunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.