Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Sermaye piyasasında değerleme standartları yeniden belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Pi̇yasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hazırlanan tebliğ, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları düzenleyecek.

Buna göre, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme faaliyetlerinde, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan uluslararası değerleme standartlarına uyulması zorunlu olacak.

Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan diğer düzenlemeler ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan uluslararası değerleme standartlarının uyumlu olmadığı durumlarda öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulacak.

6 Mart 2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılırken, yeni tebliğ bugün yürürlüğe girdi.