Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin, "Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayiinden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır." dedi.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özellikle Türkiye'nin, katma değer zincirinde daha yukarılara çıkmasının, Türkiye ekonomisinin geldiği yer itibarıyla önemli önceliklerinden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"2017 yılının hükümetimiz tarafından 'Bilişim Yılı' olarak ilan edilmesi, ayrıca teknoloji yönetiminde yapılacak değişikler bakımından önemlidir. Teknolojinin üretilmesinde bilim, teknoloji ve sanayi tarafı söz konusudur. Dolayısıyla hem üniversitelerin hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de özel sektör kuruluşlarının müştereken bir arada bulunduğu alandır ve çok yakın teşrikimesaide bulunmalarının zorunlu olduğu bir alandır. Üniversitelerimiz bilimi üretecekler, araştırma merkezlerimiz bilimi üretecekler, bu bilim, teknolojiye ve aynı şekilde de katma değeri yüksek ürünlere dönüşecektir. Bu çerçevede Türkiye'nin şu andaki durumunun, pozisyonunun istediğimiz bir pozisyon olmadığını açık yüreklilikle ifade etmek isterim.

Türkiye'de hem AR-GE bakımından hem üniversitelerimizin dünya üniversiteleri arasındaki sıralaması bakımından hem de teknolojik katma değeri yüksek ürün üretimi bakımından istediğimiz seviyede olmadığımız açıktır. İlk 500 üniversite arasında Türkiye'de sadece dört üniversitenin olması, kabul edilebilir bir durum değildir. Aynı şekilde gayrisafi yurtiçi hasılanın içerisinde, evet son yıllarda yükselmiştir ama henüz 1,06 seviyelerindedir. Yapılacak olan çalışmalarla bunun, 2023'e gelindiğinde yüzde 3 seviyesine çıkarılması öngörülmektedir. Özel sektör AR-GE çalışmaları içerisinde yüzde 50, üniversiteler yüzde 50, kamu ise yüzde 10 paya sahiptir. Bu üç alan arasında yüksek bir koordinasyona ihtiyaç var. Bunun sağlanması için yeni bir teknoloji yönetim modeline ihtiyaç var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Yüksek Kurulunun, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kuruluna dönüştürülmesi, çok sayıda enstitünün yönetimlerinin birleştirilerek buradaki zaman, eleman ve kaynak israflarının önlenmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir halde AR-GE çalışmaları içerisine sokulması, AR-GE çalışmalarıyla ilgili olarak kamunun, yönlendirici ama esas olarak da özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortama Türkiye'nin gelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır."

Bu çerçevede Bakanlar Kurulunda hem üniversitelerin hem TÜBİTAK'ın yeni fonksiyonları üzerinde durulduğuna işaret eden Kurtulmuş, gelecek dönemde Türkiye'nin, hedeflediği yüzde 3 aşamasına geleceğini, teknolojideki dönüşüm adımlarını gerçekleştireceğini ve katma değeri yüksek teknolojik ürünleri üretebilecek seviyeye geleceğini ümit ettiklerini bildirdi. Kurtulmuş, "Uluslararası rekabette en önemli alanlardan birisi budur. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin ihraç edilmesi, Türkiye'nin önündeki önemli hedeflerden birisidir." ifadesini kullandı.

- Vergi indirimi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında, vergilere ilişkin birtakım düzenlemelerin yapılması konularının Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükelleflerimiz için vergilerinde, yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmüştür. Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, tam olarak ödeyen, eksiksiz olarak ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayinin, ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yararlanmış olacaklardır." diye konuştu.

- Yabancılara konut satışıyla ilgili uygulamalar

Maliye Bakanlığının yaptığı çalışma çerçevesinde öngörülen bir diğer konunun da yabancılara konut satışında yeni teşvik ve kolaylıkların getirilmesi olduğuna değinen Kurtulmuş, "Yabancılara konut satışıyla ilgili birtakım uygulamalar başlatılmıştı, bu konuda yeni teşviklerin, kolaylıkların getirilmesi öngörülmektedir. Bu da Bakanlar Kurulunda olgunlaştırıldıktan sonra kararlaştırılacak ve uygulamaya başlanacaktır." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da toplantıda, Ege Gelişim Projesi, Konya Ovası Projesi ve Akdeniz Gelişim Projesi çerçevesinde sunumlar yaptığını aktaran Kurtulmuş, projeler çerçevesinde, özellikle sulama alanındaki faaliyetlerin son noktaya getirilmesi ve bu projelerin bütünleşik bir şekilde ele alınarak, tarım ve diğer alanlarda çok verimli sonuçların elde edilmesiyle ilgili çalışmaların belli bir noktaya getirildiğini söyledi.

- Bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılması

Kurtulmuş, bazı büyük kamu kuruluşlarının Varlık Fonuna devredilmesiyle hükümetin ne amaçladığının sorulması üzerine, şu görüşlere yer verdi:

"Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesiyle ilgili bir niyet söz konusudur. Ayrıca, devletin elinde çok kuvvetli bir kaynak oluşması sağlanmaktadır. Böylece Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, olası birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu, Türkiye ekonomisinin kaynaklarının etkin verilmesi kullanılması için önemli bir adım olacaktır. Bu kanaatle, bu niyetle bu adım atılmıştır."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, aynı uygulama çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 3 milyar liranın Varlık Fonuna üç aylığına devredilmesine yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:

"Söylediğim gibi, mühim olan, kamunun elinde kuvvetli bir varlık yapısının, varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu, Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayiinden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır."