Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan kurlar, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2016 yılı sonu itibariyle uygulanacak.

Öte yandan, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankasınca duyurulan kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde Döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Ancak vergi uygulamaları açısından, bankaların 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında söz konusu tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacak.