Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneğince düzenlenen kahvaltıda konsolos ve fahri konsoloslarla bir araya geldi.

Burada bilim, sanayi ve teknoloji halkalarını birleştirecek yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Özlü, Cumhurbaşkanına sundukları bu yeni modelde kamunun araştırma, geliştirme ve teknoloji için özel sektöre yapacağı fonlamanın tek kaynaktan bütçeleneceğini, bunun için de üst karar merci olarak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacağını bildirdi.

Özlü, "Yeni modelin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Önemsediğimiz nokta, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının müştereken belirlenmesi. Üçünün birbirini tamamlaması, birbirinin girdisi ve çıktısı olmasını öngörüyor. Araştırma Geliştirme Fonu olacak. Amacımız araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmak. Araştırma geliştirmeye harcadığımız bedel GSMH içinde yüzde 1,06 seviyesinde. Bunu yüzde 2'ye, 2023'e kadar yüzde 3 çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Özlü, son 14 yılda araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerine ayırdıkları kaynaklarda ciddi artışlar olduğunu, geçen sene 20 milyar 600 milyon lira harcandığını belirterek, araştırmacı personel sayısının 122 bine ulaştığını, patent başvurularında ciddi artışlar olduğunu anlattı.

HT