Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler açığı, önceki aya göre gerilerken geçen yılın Ocak ayına göre 561 milyon dolar artarak 2.762 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33.163 milyon dolar oldu.

Beklenti cari açığın 2.85 milyar dolar olmasıydı. Bir önceki aya ilişkin veri 4.27 milyar dolardan 4.29 milyar dolara revize edildi. 

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3.105 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 360 milyon dolar

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 429 milyon azalarak 360 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 584 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydederken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 649 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 802 milyon dolar net satım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar dolar net borçlanma, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 170 milyon dolar ve 53 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar, 534 milyon dolar tutarında net çıkışa (net varlık artışı) işaret ederken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 797 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 1 milyar 512 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 170 milyon dolar, bankacılık sektörü 187 milyon dolar ve diğer sektörler de 225 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Resmi rezervler ise 2 milyar 55 milyon dolar azaldı.

- Ocak ayı cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri

Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2016 ve 2017 yılı ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

  2016 2017
  (Milyon dolar) Ocak Ocak
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -2.201 -2.762
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -2.316 -2.926
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -1.875 -2.527
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -2.685 -3.105
  Toplam Mal İhracatı 9.989 11.857
  Toplam Mal İthalatı 12.674 14.962
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -2.732 -3.174
1.1. İhracat 9.774 11.319
1.2. İthalat 12.506 14.493
2. Net Transit Ticaret Geliri 4 7
3. Parasal Olmayan Altın 43 62
B. HİZMETLER DENGESİ 810 578
1. İşlem Gören Mallar -38 8
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -33 -20
3. Taşımacılık 363 290
4. Seyahat 714 589
5. İnşaat Hizmetleri 36 42
6. Sigorta Hizmetleri -36 -34
7. Finansal Hizmetler -56 -71
8. Diğer Ticari Hizmetler -138 -212
9. Resmi Hizmetler -54 -56
10. Diğer Hizmetler 52 42
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -441 -399
1. Ücret Ödemeleri -50 -63
2. Yatırım Geliri -391 -336
2.1. Doğrudan Yatırım -102 -71
2.2. Portföy Yatırımları -89 -156
2.3. Diğer Yatırımlar -200 -109
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 115 164
II - SERMAYE HESABI 15 -16
III - FİNANS HESABI -3.286 -3.465
1. Doğrudan Yatırımlar -789 -360
1.1. Net Varlık Edinimi 340 241
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.129 601
2. Portföy Yatırımları 1.096 -1.584
2.1. Net Varlık Edinimi 309 24
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu -787 1.608
3. Diğer Yatırımlar -3.556 534
3.1. Efektif ve Mevduatlar -2.999 2.077
3.1.1. Net Varlık Edinimi -639 3.341
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2.360 1.264
3.2. Krediler -268 -639
3.2.1. Net Varlık Edinimi 390 -57
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 658 582
3.3. Ticari Krediler -391 -901
3.3.1. Net Varlık Edinimi -1.111 -437
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu -720 464
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 102 -3
3.4.1. Net Varlık Edinimi 104 0
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2 3
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0
4. Rezerv Varlıklar -37 -2.055
IV - NET HATA NOKSAN -1.100 -687