Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Maliye Bakanı Naci Ağbal 2016'nın Ağustos ayında alınan tedbirlerin büyümeyi yukarı çekeceğini söyledi.

Bakan, ekonomiye verilen desteklerin özel sektör tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Ağbal mali disiplinden hiçbir şekikde vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, hem bireysel yaşamı hem de sektör paradigmalarını etkileyen, ülkeleri ve küresel ekonomiyi alt üst eden bir değişim ve dönüşüm fırtınasının içinden geçildiğini ifade etti.

"Verimlilik 2" temasıyla 9'uncusu gerçekleştirilen zirvede de bu değişim ve dönüşüme işaret edildiğini aktaran Ağbal, 9 yıl önce dünyada serbest ticaret, küresel ticaret ve liberalleşmeden bahsedilirken, bugün korumacılığın konuşulduğunu dile getirdi.

Ağbal, 9 yılda liberal ticaretten korumacılığa doğru bir evrilme olduğunu belirterek, "9 yıl önce küreseleşme diyorduk, şimdi yerelleşme diyoruz. 9 yıl önce uluslar üstü yapılar diyorduk, yani ulus devletleri aşan bölgesel ve küresel yapılar ve küresel yönetişimden söz ediyorduk, bugün ulus devlet geri döndü. 9 yıl içinde devlet ve yönetişim kavramında çok radikal bir dönüşüm gördük." diye konuştu.

Bakan Ağbal, küresel şirketlerin piyasa değerlerine bakıldığında 9 yıl önce üst sıralarda yer alan klasik ekonomi şirketlerinin bugün geri düştüğüne, dijital ekonomi şirketlerinin ise en ön sıraları almaya başladığına işaret etti.

Daha önce bilgi ekonomisinden bahsedilirken bugün dijital ekonominin konuşulduğunu belirten Ağbal, "Sanayi 4.0 kavramı ekonominin küresel anlamdaki değişimini ifade etmekte yeterli bir kavram değil. Bu Almanya'nın kendi yeni vizyonuna işaret eden bir kavram. Dünyadaki ekonomik değişimin merkezine oturan yeni kavram aslında dijital ekonomi." ifadelerini kullandı.

Ağbal, ucuz iş gücüne dayalı üretim yapısının yerine de bugün robotik teknolojiye dayalı üretim yapısından söz edildiğini ifade ederek, 9 yıl önce lojistik merkezleri konuşulurken, şimdi veri merkezlerinin gündeme geldiğini söyledi.

- "Perakende sektörünün önündeki en önemli meydan okuma e-ticaret"

Bunların olağanüstü değişiklikler olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla küresel anlamda yönetişim, siyaset, piyasa paradigmaları, ekonomilerin işleyişleri ve her şeyden önemlisi birey olarak yaşamımız olağanüstü bir şekilde değişti. Makineler birbirileriyle konuşacak, ama makineler hiçbir zaman aşık olamayacak. Makineler birbirleriyle iletişim kuracak ama insan her zaman her şeyin merkezinde olacak. Sakın kendimizi bu değişimin içerisinde makinelerin gerisine itmeyelim. Bütün bu makineleri konuşturan, onları iletişim haline getiren, robotik teknolojileri kuran insanın kendisidir. Değerleriyle, duygularıyla insandır. Bütün anlayışımızın merkezine insanı koyan anlayıştan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İnsanı merkeze koyan anlayış ile dijital ekonomideki anlayışları bir noktada birleştiren bir ekonomik, sosyal ve siyaset anlayışına, dünya tasavvuruna mutlaka sahip çıkmamız lazım."

Bakan Ağbal, yerel dinamikleri, değerleri, paradigmaları her zaman için işin başında uyulması gereken temel etik kurallar ve ilkeler olarak korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Bugün farklı sektörlerde aplikasyon yapılan bilgi teknolojilerinin farklı imkanları beraberinde getirdiğini anlatan Ağbal, perakende sektöründe de çok farklı paradigmaların konuşulmaya başlanacağını ifade etti.

Ağbal, perakende sektörünün önündeki en önemli meydan okumanın elektronik ortamdaki ticaret olduğuna dikkati çekerek, "E-ticaret çok farklı formatlarda, çok farklı iş modelleriyle klasik marketler zincirindeki iş modellerinin yeni baştan üretilmesinin zorunlu kılıyor. Onun için verimlilik teması aslında 9 yıl öncesine göre bugün farklı bir formatta konuşmamız gereken bir paradigmaya dönüştü. Klasik ekonominin verimlilik kavramı minimum girdi ile maksimum çıktı elde etmek. Halbuki yeni teknolojilerin, dijital ekonominin verimlilik kavramı çok farklı. Onun için dijital teknolojiye uygun bir verimlilik kavramsallaştırmasına ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

Naci Ağbal, bütün bu paradigma değişimlerinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir formatta yeniden planlanması durumunda ülke olarak ileri noktalara gelineceğini söyledi.

- "Ekonomik gelişmelerden en önce perakende sektörü etkileniyor"

Türk perakendecilik sektörünün hem kendi içinde hem de ülke ve küresel ekonomideki gelişmelerden etkilendiğine değinen Ağbal, "Perakende sektörü kadar ekonomik gelişmelerden direkt etkilenen başka bir sektör yok. Siyasetteki gelişmelerden perakende sektörü etkileniyor. Ülkedeki ekonomik gelişmelerden en önce perakende sektörü etkileniyor. Yine jeopolitik ve küresel gelişmelerden perakende sektörü etkileniyor. Onun için bizim nazarımızda perakende sektörü son derece önemli ve stratejik bir sektördür. Her zaman desteklenmesi, geliştirilmesi ve büyütülmesi gereken bir sektördür." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, özellikle yerel düzeyde bu sektörde büyümek isteyen yerel market zincirlerinin piyasada daha büyük oranda pazar payı bulabilmeleri, istihdama sağladıkları katkıyı artırabilmeleri ve teknolojiye daha fazla yatırım yapabilmeleri için hükümet olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Bakan Ağbal, "İnşallah perakende sektörü ve yerel market zincirlerimiz ekonomiye güç ve destek verecek." dedi.

Türkiye'nin 2016'da ekonomik ve siyasal olarak olağanüstü gelişmeler yaşadığını ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişiminin ekonomide en fazla etki yaptığı sektörlerin başında perakende geliyor. Çünkü bu alçak darbe girişimi sonrası oluşan ortamda ilk anda Tüketici Güveni ve harcamalarında bir yavaşlama hatta düşüş meydana geldi. Perakende sektörü 2016'da karşılaştığı bütün meydan okumalar karşısında büyük bir gayretle bu millete, bu devlete, bu vatana sahip çıkarak ayakta kalmayı başardı. Ben hepinize teşekkür ediyorum."

Ağbal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomide 3. çeyrekte bir daralma olsa da 4. çeyrekte çok hızlı bir toparlanma yakaladıklarını belirterek, "Burada özellikle 2016'nın son çeyreğinde özel tüketim harcamalarında önceki çeyreklerle mukayese ettiğimizde veya 2015'in aynı çeyreğiyle karşılaştırdığımızda olağanüstü bir artış meydana geldi. Bu da perakende sektörünün satış hacmini önemli yönde etkiledi." diye konuştu.


Sürecek...