Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) "Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğle çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ile bu kararların kaldırılmasına dair kararlara ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığınca TBB Risk Merkezine bildirilmesine ve TBB Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulmasına dair esas ve usuller düzenlendi.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ile bu yasağın kaldırılmasına ilişkin kararlar, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra kararlara ait bilgiler, TBB Risk Merkezi tarafından, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden (UYAP) elektronik ortamda günlük olarak alınarak bildirilecek.

Birinci fıkrada yer alan kararlara ilişkin bildirimlerde şu bilgiler yer aldı:

"Kararın türü (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı/çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması kararı), yargı merciinin adı, karar tarihi, karar numarası, dosya tarihi, numarası ve türü, çek yasaklısı; gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası ve/veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ve unvanı yer alır."

Birinci ve ikinci fıkraya göre yapılacak bildirimlere ilişkin esas ve usuller Adalet Bakanlığı ile TBB Risk Merkezi arasında yapılacak protokolle belirlenecek.
Birinci ve ikinci fıkraya göre yapılacak bildirimlerde yer alan bilgiler, TBB Risk Merkezi tarafından bir hafta içinde bankaların genel müdürlüklerine elektronik ortamda duyurulacak.

Mahkemelerce verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarından kesinleşme tarihi 31 Mayıs 2010 tarihine kadar olanlara ilişkin bilgiler, kararı veren mahkemeler tarafından resmi yazı ile TBB Risk Merkezine bildirilmeye devam edilecek.

Birinci fıkrada yer alan kararlara ilişkin bildirimlerde şunların yer alacağı kaydedildi:

"Kararın türü (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması kararı), mahkeme adı, karar tarihi, karar numarası, kararın kesinleşme tarihi, dosya numarası, yasaklılık süresi, çek yasaklısı; gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası ve unvanı."