Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 9 trilyon 286 milyar lira, yükümlülükleri ise 10 trilyon 483 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 9 trilyon 286 milyar TL, yükümlülükleri ise 10 trilyon 483 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece finansal varlık ve yükümlülüklerin farkından oluşan net finansal değer 1 trilyon 197 milyar TL düzeyine ulaştı. Genel ekonomi, net borçlu pozisyonunu sürdürdü.

Toplam ekonominin finansmanı, büyük ölçüde dünyanın geri kalanı (yurt dışı) ve hanehalkı tarafından sağlandı.

Veri dönemi boyunca, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı finansal fazla verirken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim finansal açık verdi. Diğer taraftan, finansal kuruluşlar ile sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının net finansal değeri, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle dengedeki pozisyonunu korudu ve yatay bir seyir izledi.

- En borçlu sektör finansal olmayan kuruluşlar oldu

Sektörler itibarıyla finansal varlık ve yükümlülükler incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşlar hem varlık hem yükümlülük tarafında en büyük sektör oldu. Finansal araç dağılımında ise hem varlık hem yükümlülük tarafında diğer alacaklar ve krediler en ağırlıklı araçlar olarak gözlendi.

Akım veriler incelendiğinde, 2016 yılı 4'üncü çeyreğinde, tüm sektörlerde işlem kaynaklı akımlarda artış, değerleme kaynaklı akımlarda ise genel yönetim sektöründe bir miktar azalış oldu.

Hanehalkı finansal varlıkları 2016 yılı 4'üncü çeyrek döneminde bir önceki döneme göre 69 milyar TL'lik artış gösterdi. Bu artışın büyük kısmı mevduatlardaki değerleme artışından kaynaklandı.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları 2016 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki döneme göre 375 milyar TL yükseldi. Söz konusu artış, büyük ölçüde diğer alacaklar ile hisse senedi ve öz kaynaklardaki işlem artışından oluştu.

2016 yılı dördüncü çeyreğinde, Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürürken, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı finansman sağlayan iki ana sektör oldu.

En borçlu sektör finansal olmayan kuruluşlar olurken, bunu merkezi yönetim sektörü izledi. Bu dönemde, hanehalkının net finansal değeri bir miktar iyileşme gösterdi. Bu iyileşmede, hem işlemler hem de kur ve fiyat hareketlerinin yansıması olan değerleme hareketlerinin etkili olduğu görüldü.

AB ülkeleri ve ABD'nin oluşturduğu ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk düzeyinin Avro Bölgesi ortalamasının altında ve düşük seviyeli ülkeler arasında olduğu dikkati çekti.

AA