Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiği bildirildi.

Kurulun 15 Haziran toplantısına ilişkin yayımlanan özette, mayıs ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,45 arttığı ve yıllık enflasyonun 0,15 puan azalarak yüzde 11,72 olduğu hatırlatıldı.

Bu dönemde gıda enflasyonundaki yükseliş ve enerji enflasyonundaki yavaşlamanın sürdüğü belirtilen özette, temel mal grubunda, Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkilerinin sürdüğü, yıllık enflasyonun giyim fiyatlarındaki yöntem değişikliğinden kaynaklanan etkilerle gerilediği ifade edildi.

Özette, bu dönemde, söz konusu geçici etkiler arındırıldığında enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olduğu, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyonun 1,28 puan
yükselerek yüzde 16,9'e ulaştığı bildirildi.

Bu gelişmede yıllık enflasyonu yüzde 48'e ulaşan taze meyve-sebze grubunun öne çıktığı aktarılan özette, "Taze meyve-sebze dışı gıda grubunda da fiyat artış eğilimleri belirginleşmiş; özellikle kırmızı et fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir dikkati çekmiştir. Haziran ayına ilişkin öncü göstergeler ise gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisine bağlı olarak azalacağına işaret etmektedir. Enerji yıllık enflasyonundaki aşağı yönlü seyir ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki görünümle birlikte mayıs ayında da sürmüş, enflasyon yüzde 8,72'ye gerilemiştir. Öncü veriler, yıllık enerji enflasyonundaki yavaşlamanın haziran ayında da sürdüğünü göstermektedir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

- "Enflasyon yüksek seviyesini korumakta"

Özette, hizmet grubu fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0,93 arttığı, grup yıllık enflasyonunun 0,19 puan yükselerek yüzde 9,06 olduğu belirtildi.

Hizmet enflasyonu üzerinde Döviz kuru ve gıda fiyatlarından kaynaklanan maliyet artışlarının yanı sıra genel enflasyona endeksleme davranışının etkilerinin de hissedildiği ifade edilen özette, temel mal grubu yıllık enflasyonunun mayıs ayında 0,31 puan azalarak yüzde 9,71'e gerilediği anımsatıldı.

Özette, bu düşüşte, giyim grubunun ağırlık sistemindeki yöntem değişiminin getirdiği geçici etkinin belirleyici olduğu, giyim dışı gruplarda yıllık enflasyonun Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkilerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini koruduğu kaydedildi.

Özellikle giyim ve dayanıklı dışı temel mallarda bu dönemde tarihsel ortalamalara kıyasla daha güçlü bir artış eğilimi gözlendiği vurgulanan özette, enflasyonun yüksek seviyesini korumakta olduğu bildirildi.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmeye rağmen fiyatlama davranışlarına ilişkin risklerin önemini koruduğu belirtilen özette, şu ifadelere yer verildi:

"Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5 artmış, çeyreklik büyüme yüzde 1,4 olmuştur. Böylelikle iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi devam etmiştir. Dönemlik büyümenin temel sürükleyicileri sırasıyla ihracat, inşaat yatırımları ve kamu tüketimi olmuştur. Makine-teçhizat yatırımlarındaki zayıf seyir sürmüş, öne çekilen talebe bağlı olarak özel tüketim yavaşlamıştır. Dönemlik büyümeye net ihracatın yüksek katkı yapması cari işlemler dengesini destekleyen bir büyüme kompozisyonuna işaret etmiştir.

Öncü göstergeler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ikinci çeyrekte güç kazandığına işaret etmektedir. Nisan ayı sanayi üretimi ve mayıs ayı PMI göstergeleri ikinci çeyrekte bir önceki döneme kıyasla daha güçlü bir artış sinyali vermiştir. İmalat sanayisine ek olarak hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde de yakın dönemde daha kuvvetli bir faaliyet gözlenmektedir. Bu gelişmeler ekonomideki toparlanmanın sektörel yayılımının arttığı yönünde sinyal vermektedir."

- "AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir"

PPK toplantı özetinde, üretim sektörlerindekine benzer bir görünümün talep göstergelerinde de izlenmekte olduğu belirtildi.

Son dönemde gerek Tüketici Güveni gerekse yatırım eğiliminin iyileştiği ifade edilen özette, teşviklere konu olan gruplara yönelik tüketim talebinin gücünü korurken ilk çeyrek itibarıyla zayıf seyrini sürdüren yatırımlarda da iyileşme sinyalleri bulunduğu vurgulandı.

Özette, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi talebin büyümeye katkısının artacağının öngörüldüğü, iç talepteki iyileşme devam ederken mal ihracatında sektörler ve ülkeler geneline yayılan güçlü artışlarla net dış talebin büyümeye olumlu katkı yaptığı kaydedildi.

Başta Avrupa Birliği bölgesinde iyileşen büyüme görünümü olmak üzere küresel ölçekte gözlenen toparlanma eğilimi ve dış piyasalarda pazar çeşitlendirme esnekliğinin ihracatı desteklemeye devam ettiği bildirilen özette, şu görüşlere yer verildi:

"Mal ihracatındaki artışların cari açıktaki bozulmayı yavaşlattığı, çekirdek cari açık göstergelerinde ise iyileşme sağladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü seyrin cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir. İş gücü piyasasında şubat döneminden sonra mart döneminde de iyileşme gözlenmiştir. Bu dönemde, başta inşaat ve sanayi olmak üzere tarım dışı sektörlerde istihdam artmıştır. İktisadi faaliyetteki toparlanmanın iş gücü piyasasına yansımaları yılın ilk çeyreği itibarıyla nispeten sınırlı kalsa da mart dönemi verileri ve öncü göstergeler ikinci çeyrek için daha olumlu bir resim sunmaktadır. Ekonomideki toparlanmanın güç kazanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde istihdam yansımalarının daha belirgin olması ve işsizlik oranlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi beklenmektedir."

Özette, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.

İç talepte iyileşme gözlendiği, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğü ifade edilen özette, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Özette, Kurulun, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

AA