Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Bankaların Li̇ki̇di̇te Karşılama Oranı Hesaplamasına İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK Yönetmeliğine göre, 21 Mart 2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının "d" bendi değiştirildi.

Böylece, "Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde tanımlanan KOBİ’ler ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca 'KOBİ' olarak kabul edilen kuruluşları ifade eder" ibaresi "Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3'üncü maddesinde tanımlanan KOBİ'leri ifade eder" olarak değiştirildi.