Advertisement
EMTİA - ENERJİ ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında geçerli olacak Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına bazı yeni yükümlülükler eklendi.

EPDKnın konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üretim lisansı sahipleri hariç olmak üzere, işletmedeki kurulu gücü 1000 megavat ve üzerinde olan üretim lisansı sahipleri, OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç olmak üzere, dağıtım lisansı, iletim lisansı, boru hattı ile iletim yapan iletim lisansı, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dağıtım lisansı, sıvılaştırılmış doğalgaz ve yer altı depolama lisansı sahipleri ile rafinerici lisansı ve ham petrol iletim lisansı sahiplerinine yeni bildirim yükümlülükleri getirildi.

Yeni yükümlülüklerle, yapılacak bildirimlerin ismi, yapılma şekli, bildirimin sıklığı ve yapılma süresi gibi eylemler esasa bağlandı.

AA