Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi kaybına neden olunduğuna dair emareler elde edildiğinde incelemeye başlamadan önce konuyla ilgili mükelleften izahat isteneceğini belirterek, "İzahı uygun bulunanlar için vergi incelemesine başlanmayacak. Mükellefimiz, vergi idaresinin yaptığı tespitleri onaylaması halinde ise kendisine 15 gün içinde beyanname verip ödeme hakkı tanınacak. Bu uyumu gösteren mükelleflerimize ceza indirimi sağlanacak.” dedi.

Maliye Bakanlığının "izaha davet" uygulamasını içeren tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemede vergi kaybına yönelik emareler tespit edildiğinde mükelleflerin vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edildiğini söyledi.

Ağbal, bunların emek ve zaman maliyeti oluşturduğunu ifade ederek, getirilen düzenlemeyle incelemeye veya takdire sevk edilmeden önce mükelleflerin izaha davet edileceğini vurguladı.

Mükelleflerin bu davet ile durumlarını açıklayacaklarına dikkati çeken Ağbal, "İzahat sonucunda gerçekten bir hata olduğu, vergi kaybına neden olunmadığı anlaşıldığında bu mükellefimizi gereksiz yere incelemeye ve takdir komisyonuna sevk etmeyeceğiz. Mükellefimiz, vergi idaresinin yaptığı tespitleri onaylaması halinde ise kendisine 15 gün içinde beyanname verip ödeme hakkı tanınacak. Bu uyumu gösteren mükelleflerimize ceza indirimi sağlanacak. Böylece vergi kaybına neden olmamış mükellefler vergi incelemesi ile gereksiz yere tedirgin olmayacak. Ayrıca mükelleflerimizin indirimli ceza ile ilgili uzlaşma hakkı da mevcut olacak." diye konuştu.

Uygulama 1 Eylül’de başlayacak

Söz konusu düzenleme ile idarenin tespit ettiği konularda mükelleflerle ortaya çıkabilecek bazı uyuşmazlıkların karşılıklı iletişimle vergi incelemesine başlanmaksızın çözülmesini amaçladıklarını belirten Ağbal, "1 Eylül itibarıyla başlayacak uygulama vergiye gönüllü uyumu artıracak, mükellef ile idare arasındaki denetime bağlı zaman kaybını önleyecek, karşılıklı iletişimi güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

İzahat imkanı getirilen mükellefler

Tebliğ ile denetimden önce izahat imkanı getirilen mükellefler şöyle:

"- Mal alış ve satışlarını gösteren Ba-Bs formlarında yer alan bilgilerden hareketle yapılan çapraz kontroller neticesinde, verginin eksik ödenmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar,

- Kredi kartı ile satış yapanların, yaptıkları satış tutarları ile beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda, satış tutarlarının düşük beyan edilmesine yönelik haklarında ön tespit bulunan mükellefler,

- Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda beyannamelerinde eksiklik veya hata tespit edilenler,

- Serbest meslek erbabına yönelik asgari ücret tarifelerinin, mükelleflerin beyanname bilgileri ile karşılaştırılması sonucunda haklarında ön tespit bulunanlar,

- Beyannamelerde indirim olarak gösterilen bağış ve yardımlar ile eğitim, sağlık harcamaları ve girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlara dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler,

- Dağıttığı kar üzerinden tevkifat yapmadığı belirlenenler,

- Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda geçerli şartların ihlal edilerek vergi matrahlarından indirim konusu yaptığı yönünde haklarında ön tespit bulunanlar,

- İştirak kazançlarının ilgili hesaplarda gösterildikten sonra, beyannamede istisnalar arasında yer alması gerektiği halde iştirak kazançlarının yer almaması ya da bu hesapların hiç kullanılmaması hallerinde, bu kazançları beyanname üzerinde istisna olarak gösterdiğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler,

- Taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanan mükelleflerden istisnaya konu kazancın özel fon hesabına alınmadığı veya bu fon hesabından çekildiği ya da satış yapıldıktan sonra şirketin tasfiye edildiği yönünde haklarında ön tespit bulunanlar,

- Ortaklarından veya ilişkili olan kişilerden temin ederek işletmede kullanılan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu ve örtülü sermaye olarak değerlendirildiği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler,

- Ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler yönünden gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler,

- Ortaklık hakları veya hisselerini elden çıkardıkları halde beyanda bulunmayan ve hakkında ön tespit bulunan limited şirket ortakları,

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının, her bir belge itibarıyla 50 bin lirayı geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5’ini aşmaması kaydıyla sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespit bulunanlar,

- Gayrimenkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit olanlar,

- Bina ve diğer gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermediklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar,

- Kamu kurumlarından elde edilen bilgilere göre gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler."