Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Başbakan ve başbakan yardımcılarının görev dağılımına ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, Başbakan Binali Yıldırım, kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi görevini üstlenecek.

Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği kurum ve kuruluşlarından direkt sorumlu olacak.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın görev alanı ise Hükümet Sözcülüğü'nün yanı sıra TBMM ve Danıştay ile ilişkiler şeklinde belirlendi. Bozdağ'a bağlı kurum kuruluşlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü oldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in görev alanı ekonomik konularda başbakan adına genel koordinasyon şeklinde belirlendi.

Şimşek'e bağlı kurum kuruluşlar ise Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürlüğü oldu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın görevleri de Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde, bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi ile reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi olarak belirlendi.

Işık'a bağlı bağlı kurum ve kuruluşlar da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu oldu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın görev alanı Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi, insan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon şeklinde belirlendi.

Akdağ'a bağlı kurum kuruluşlar ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu oldu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun görev alanı Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi ve 100. Yıl Anmaları ile ilgili konuların koordinasyonu olarak belirlendi.

Çavuşoğlu'na bağlı kurum kuruşlar ise şöyle sıralandı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Müzakere Heyeti Başkanlığı" ve "Başmüzakereci" görevinin Avrupa Birliği Bakanı tarafından, kamu görevlileri sendikaları ile faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek.

AA