Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 108,7 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Haziran 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 108,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 88,7 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 yükselerek 18,5 milyar dolara ulaştı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre değişmeyerek 14,3 milyar dolarda kaldı. Bu tutarın 10,1 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 3,5 milyar doları bir ay, 1,9 milyar doları 2-3 ay ve 8,9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 62,9 milyar dolar oldu.