Advertisement
EMTİA - ENERJİ ABONE OL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün 2017 Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, fosil yakıtların 2015'te yüzde 81 olan küresel enerjideki payı, 2020'de yüzde 80'e, 2030'da yüzde 78'e ve 2040'ta da yüzde 74'e düşecek.

Rapora göre, fosil yakıtların küresel enerjideki payı 2040'a doğru giderek azalacak olsa da petrol ve doğalgaz küresel enerji ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını karşılamayı sürdürecek.

Söz konusu dönemde enerji üretiminde en büyük artış rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarında yaşanacak. Yenilenebilir enerjinin küresel enerji üretimi içindeki payı 2040'a kadar yüzde 4 artacak.

Küresel enerji talebi 2040'a kadar 2015'e kıyasla yüzde 35 artarak günlük 372 milyon varil petrol eşdeğerine yükselecek. Artışın büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak. Küresel enerji talebi içerisinde gelişmekte olan ülkelerin payı, 2015-2040 döneminde yılda yüzde 1,9 artacak.

Aynı dönemde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerde enerji talebi yılda yüzde 0,1, Avrasya ülkelerinde ise yılda yüzde 0,9 artış gösterecek.

- 3 varil petrolün 2'si ulaşımda kullanılacak

Küresel enerji talebi büyümesinde 2040'a kadar en büyük yükseliş ise doğalgazda yaşanacak. Küresel doğalgaz talebi yüzde 3,6 büyüyecek.

Küresel petrol talebi, 2040'ta günlük 111,1 milyon varil olacak. Gelişmekte olan ülkelerde petrol talebi günlük 24 milyon varil artacak. OECD bölgesinde talep ciddi bir düşüş göstererek, günlük 8,9 milyon varil azalacak.

Çin ise söz konusu dönemde en büyük petrol tüketicisi olmayı sürdürecek ve 2040'a kadar petrol talebi günlük 6 milyon varil artarak günlük 17,8 milyon varile ulaşacak. Çin'i, günlük 5,9 milyon varil talep artışıyla Hindistan takip edecek.

Küresel petrol talebinde sektörel bazda en fazla artışın yaşandığı alan ulaşım olacak. 2040'a kadar tüketilen her 3 varil petrolün 2'si ulaşım sektöründe kullanılacak.

Ulaşım sektörü içinde karayolları küresel petrol talebine en büyük katkı sağlayan sektör olacak. Karayolları sektörünün 2016'da günlük 42 milyon varil olan petrol talebi, 2040'ta 48,3 milyon varile ulaşacak.

AA