Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak 106,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. 

Buna göre, kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak 106,3 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek
üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel
gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 109,8 puan
seviyesinde gerçekleşti.

ÜFE beklentisi yükseldi

Son üç aya yönelik değerlendirmelere göre üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla güçlendi, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre
güçlenerek devam etti, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelere göre üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler
lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri güçlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 9,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,9'a geriledi, daha kötümser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 13,3'e yükseldi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım
Reel Kesim Güven Endeksi  97,1 105,9 108,9 111,2 109,2 112,4 109,5 110,7 111,6 109,5 106,3
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 84,8 92,1 92,7 97,2 98,2 99,1 100,4 99,0 99,5 98,8 98,5
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4 100,6 100,4 95,0 94,0 98,6 99,1 97,6 99,2 97,3 98,7
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 104,3 124,7 129,5 125,2 116,9 116,6 115,8 118,0 120 119 112,6
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 107,9 112,5 120,9 113,8 114,5 114,9 112,9 112,1 115 113,1 108,4
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 98,3 89,9 98,5 117,6 124,8 130,2 112,6 114,7 118 116,8 106,7
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 111,8 128,3 125,4 129,3 109,6 116,3 116,7 127,4 121,8 118,4 114,2
Sabit sermaye yatırım harcaması 101,6 105,1 108,7 110,5 111,0 112,2 113,3 112,6 111,4 112 114,5
Genel gidişat 73,8 93,9 95,3 101,3 104,8 111,4 105,1 104,5

107,9

100,5 95,5

AA