Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ekim ayında 3 milyar 827 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 191 milyon dolar artarak 3 milyar 827 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 41 milyar 904 milyon dolar oldu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari açığın söz konusu dönemde 4.05 milyar dolar çıkması bekleniyordu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 796 milyon dolar artışla 5 milyar 599 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 293 milyon dolar artışla 1 milyar 73 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 503 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 189 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 271 milyon dolar artışla 987 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 224 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, eylül ayı cari açık verisi 4 milyar 527 milyon dolardan 4 milyar 560 milyon dolara revize edildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Ekim'de 614 milyon dolar oldu.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar azalarak 614 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları Ekim'de 1 milyar 621 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 111 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 73 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili, bankalar 914 milyon dolarlık, diğer sektörler ise 720 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar 780 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Öte yandan, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 937 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 395 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 380 milyon dolar ve 1 milyar 597 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ise 136 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise Ekim'de 4 milyar 983 milyon dolar net giriş gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

    2016 Ocak-Ekim 2017 Ekim 2017 Ocak-Ekim
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -26.399 -3.827 -35.293
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -27.636 -4.051 -37.142
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -19.914 -2.978 -28.136
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -33.748 -5.599 -46.382
  Toplam Mal İhracatı 123.271 14.955 136.630
  Toplam Mal İthalatı 157.019 20.554 183.012
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -36.743 -5.098 -38.568
1.1. İhracat 115.873 14.637 130.448
1.1.1. İhracat f.o.b. 116.962 13.942 129.033
1.1.2. Bavul Ticareti 4.320 670 5.184
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -5.409 25 -3.769
1.2. İthalat 152.616 19.735 169.016
1.2.1. İthalat c.i.f. 163.274 21.267 190.218
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -7.411 -993 -9.159
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -3.247 -539 -12.043
2. Net Transit Ticaret Geliri 82 4 49
3. Parasal Olmayan Altın 2.913 -505 -7.863
  İhracat 7.316 314 6.133
  İthalat 4.403 819 13.996
B. HİZMETLER DENGESİ 13.834 2.621 18.246
  Gelir 32.373 4.552 37.541
  Gider 18.539 1.931 19.295
1. İşlem Gören Mallar -12 0 36
  Gelir 83 6 83
  Gider 95 6 47
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -294 -37 -220
  Gelir 70 14 228
  Gider 364 51 448
3. Taşımacılık 4.463 534 4.701
  Gelir 11.140 1.397 12.662
  Gider 6.677 863 7.961
3.1. Navlun -1.067 -190 -1.898
  Gelir 2.806 335 2.905
  Gider 3.873 525 4.803
3.2. Diğer Taşımacılık 5.530 724 6.599
  Gelir 8.334 1.062 9.757
  Gider 2.804 338 3.158
4. Seyahat 12.382 2.189 15.899
  Gelir 16.636 2.575 19.854
  Gider 4.254 386 3.955
5. İnşaat Hizmetleri 397 77 381
  Gelir 397 78 385
  Gider 0 1 4
6. Sigorta Hizmetleri -395 -47 -647
  Gelir 960 117 1.030
  Gider 1.355 164 1.677
7. Finansal Hizmetler -716 40 -472
  Gelir 573 98 544
  Gider 1.289 58 1.016
8. Diğer Ticari Hizmetler -1.428 -127 -1.248
  Gelir 528 65 699
  Gider 1.956 192 1.947
9. Resmi Hizmetler -851 -65 -564
  Gelir 555 58 533
  Gider 1.406 123 1.097
10. Diğer Hizmetler 288 57 380
  Gelir 1.431 144 1.523
  Gider 1.143 87 1.143
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -7.722 -1.073 -9.006
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.237 224 1.849
II - SERMAYE HESABI 23 -1 17
III - FİNANS HESABI -21.088 -32 -32.546
IV - NET HATA VE NOKSAN 5.288 3.796 2.730