Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeks değeri, 2016 yılı için 64 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 64 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 258 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 158 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 71 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 64 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 133 ile Norveç, en düşük ülke ise 37 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2016 yılı sonuçlarına göre 52 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 52 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2016 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH
Lüksemburg 258
İrlanda 183
İsviçre 161
Norveç 148
İzlanda 128
Hollanda 128
Avusturya 128
Danimarka 124
İsveç 123
Almanya 123
Belçika 118
Finlandiya 109
İngiltere 107
Avro Bölgesi 19 106
Fransa 104
Avrupa Birliği 28 100
İtalya 97
Malta 96
İspanya 92
Çek Cumhuriyeti 88
Slovenya 83
Güney Kıbrıs 83
Slovakya 77
Portekiz 77
Estonya 75
Litvanya 75
Polonya 68
Yunanistan 68
Macaristan 67
Letonya 65
Türkiye 64
Hırvatistan 60
Romanya 58
Bulgaristan 49
Karadağ 45
Makedonya 37
Sırbistan 37
Bosna Hersek 32
Arnavutluk 29