Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programı, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek. Program, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında özel sektöre ait imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarına destek sağlanacak.

Programın uygulanacağı iller, sektör, kapsam, yatırım konusu, uygulama süresi, destek oranı itibarıyla enerji desteği,
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan destek unsurlarından bu program için uygun görülen destekler, desteklere başvuru, yararlanma şartları, destek uygulamasının sona erdirilmesi, desteğin geri alınması ve yaptırım uygulanması gibi konular Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.

Bakanlar Kurulunca, Program kapsamındaki başvuruları karara bağlamak üzere ilgili bakanlardan oluşturulacak Değerlendirme Komitesinin yapısı ve yetkileri ile komitenin çalışma usul ve esasları yanında diğer konular da kararlaştırılacak.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kaynak, Ekonomi Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanacak. Bakanlar Kurulu, programın uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarını görevlendirmeye yetkili olacak.